Cif Cream Aroma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazivní čistící tekutý písek 500 ml
  • Cif Cream Aroma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazivní čistící tekutý písek 500 ml

Cif Cream Aroma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazivní čistící tekutý písek 500 ml

88032
Nový produkt
43 Kč 35,54 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Cif Green krém s čerstvou vůní květin je plný milionů přírodních  mikrokrystalů pocházejících z vápence. Složení je lepší než kdy předtím a  odstraní 100 % odolné nečistoty a zajistí 100% lesk na nesčetném typu  povrchů. Díky novému složení také vyžaduje méně oplachování. Proto budete  potřebovat jen malé množství na odstranění všech druhů nečistoty, dokonce i  takové, jejíž vyčištění se zdá nemožné - jako je například zaschlá mastnota,  bláto na teniskách nebo špinavé skvrny na stěnách. Mikrokrystaly v našem Cif  krému jsou mikročástice z přírodně se vyskytujícího minerálu. Neobsahují  tudíž mikroplasty, které způsobují znečištění oceánů plasty. 

  • Krémový čistič 
  • Balení s miliony mikrokrystalů vyrobených z přírodního vápence    
  • Šetrný k přírodě    
  • Nové složení - méně oplachování, stejná síla    
  • 100% odstranění hrubé nečistoty    
  • 100% lesklý povrch   

Použití

Před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní upozornění.

Na povrch nanášejte pomocí navhlčené houbičky nebo hadříku, poté jednoduše setřete a opláchněte. Nepoužívejte na linoleum, kůži nebo textil a vyvarujte se delšího kontaktu přípravku s lakovaným dřevem a hliníkem. Před použitím na choulostivé povrchy a materiály, na jakékoliv atypické a lakované povrchy a hliník vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Po použití ihned důkladně opláchněte. Vyvarujte se hrubému drhnutí. Vhodné pro sklokeramické povrchy. Desku nechte před čištěním vychladnout. Před opětovným zahřátím se ujistěte, že je povrch důkladně opláchnutý. 

Složení

5% ne více, avšak méně, než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum, linalool, benzisothiazolinone, limonene.
Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uschovávejte mimo dosah dětí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc.

88032

Specifické reference

Nový produkt