Plantella BIo Lepící pás pro ochranu stromů 5 m
  • Plantella BIo Lepící pás pro ochranu stromů 5 m

Plantella BIo lepicí pás pro ochranu stromů 5 m

56202
Nový produkt
81 Kč 66,94 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Bioplantella oboustranně lepící pás na stromy obsahuje 5 m dlouhý lepový pás. Lepová plocha je tvořena rovnoměrným nánosem lepu polyizobutylenu. Bioplantella b slouží k monitoringu a signalizaci výskytu veškerého lezoucího hmyzu jako např. bezkřídlé samičky piďalek (piďalky podzimní) a dalších.

  • oboustranně lepící pás na stromy
  • polepen polyizobutylenem
  • k monitoringu a signalizaci výskytu veškerého lezoucího hmyzu

Použití

  1. Lepící pás na stromy upevníme ve výšce cca 50-60 cm nad zemí.
  2. Odměříme délku (okolo kmenu stromu) a po obtočení kmenu - okraje pouze přelepíme přes sebe.
  3. Pás těsně nalepíme nejen okolo kmenu a větví stromů ale také okolo podpůrných klů.
  4. Vzhledem k tomu, že lepidlo je naneseno na obou stranách pásu, zamezuje nejen putování přes vnější stranu pásu, ale i podlezení po kmenu stromu.
  5. Oboustranně lepící pás vyměňte za nový, jakmile se lepová plocha pokryje hmyzem nebo dojde k zaprášení povrchu.

Upozornění

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Použité lepidlo není pro člověka nebezpečné. Výrobce však doporučuje dodržovat základní hygienické zásady. Po aplikaci si umyjte ruce. Po ukončení odchytu škůdců vložte použité desky do PE sáčku a vhoďte do komunálního odpadu. Lepící pás uchovávejte mimo dosah zdrojů otevřeného ohně. Riziko vyplývající z použití přípravku je při správném dodržení aplikační dávky pro včely, a další necílové členovce přijatelné. Přípravek, jeho zbytky a použité obaly se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo obalem. V případě náhodnému požití nevyvolávejte zvracení. Přepravte postiženého k lékaři a ukažte tuto etiketu. Při potřísnění rukou zasažená místa umýt teplou vodou a mýdlem. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko - klinika nemocí z povolání.

56202

Specifické reference

Nový produkt