Nano Efekt Wc čistič na odstranění vápenatých nečistot 750 ml
 • Nano Efekt Wc čistič na odstranění vápenatých nečistot 750 ml

Nano Efekt Wc čistič na odstranění vápenatých nečistot 750 ml

83696
Nový produkt
62 Kč 51,24 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Tekutý přípravek na odstranění vápenatých nečistot z Wc. Čistí Wc i pod vnitřním okrajem mísy, zanechává vysoký lesk.

 • Důkladně a šetrně odstraňuje usazený vodní kámen. 
 • Vytváří ochranný film po prvním použití. 
 • Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot. 
 • Následně snadnější údržba a čištění.

Použití

 • Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 volitelně nastavit šikmé hrdlo.
 • Lehce stiskněte uzávěr na vyznačených místech, otevřete.
 • Nastříkejte do toaletní mísy a to i pod její okraj.
 • Nechte působit 10 minut.
 • Vyčistěte a spláchněte.
 • Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám.

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% silicon dioxide, <5% kyselina citronová, <5% kyselina mravenčí, parfum, (Ethylenedioxy) dimethanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci. 

83696

Specifické reference

Nový produkt