Chloramin T univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek 1 kg
  • Chloramin T univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek 1 kg

Chloramin T univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek 1 kg

50743
Nový produkt
359 Kč 296,69 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi vysoce účinného aktivního chloru. Univerzální a silná dezinfekce pro profesionální sektor i pro řadové občany. 

Chloramin T univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek pro nejširší použití. Vyznačuje se spolehlivostí a širokým spektrem dezinfekční účinnosti. Vhodný pro dezinfekci veškerých povrchů, ploch a předmětů odolných působení chloru ve zdravotnictví, potravinářství komunální hygieně, veterinární praxi a pro dezinfekci pitné vody.

  • skutečně účinná, léty prověřená dezinfekce
  • koncentrovaný, se silným a rychlým účinkem
  • široké spektrum účinnosti
  • stabilní a snadno skladovatelný
  • ohleduplný k životnímu prostředí

chloramin® T je univerzálně využitelný v oblastech:

  • Veterinární dezinfekce pro zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti. Také pro prevenci i boj s infekcemi a epidemiemi na prasečích, drůbežích a dalších farmách.
  • Chovy ryb a vodních živočichů pro udržování zdravé populace ryb a krevet.
  • Zdravotnictví, instituce a obecná hygiena pro zajištění hygienického standartu a snížení rizika šíření infekcí mezi veřejností nebo pacienty.

Spektrum účinnosti:
baktericidní, MRSA, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Při krizových situacích, epidemiích a povodních jako produkt první volby pro okamžitý a účinný dezinfekční zásah při intervenci státních složek, záchranného systému nebo soukromých firem (např. SARS, Ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd.).
Pracovní roztok přípravku chloramin® T je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní.

Použití

Příprava roztoku: 
K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku chloramin® T ve vodě o teplotě 20-25 °C  na příslušnou koncentraci roztoku. 1 % pracovní roztok se připraví rozpuštěním 100 g Chloraminu T v 990 ml vody. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočeny roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou. .
chloramin® T lze použít k dezinfekci:

Velkých ploch - Plochy musí být před samotnou dezinfekci očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem (haly, farmy atd.), nebo otřením. Také je možná aplikace pomocí fogování (studený a termální fog).

Malých ploch a předmětů - Předměty a pomůcky musí být před samotnou dezinfekcí očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat otěrem nebo ponořením předmětů do roztoku na předepsaný expoziční čas.

Vody pro chov ryb - Roztok lze dávkovat manuálně i automaticky.Pro manuální dávkování rozmíchejte nejprve 100 g chloraminu® T do 10-15 litrů vody. Poté rovnoměrně rozptylte roztok na plochu nádrže určené k dezinfekci. Pro pravidelné ošetření vody dávkujte 0,1-0,25 ppm (150-250 g přípravku chloramin® T / 1000 m3), pravidelně každých 10-15 dní. Pro ošetření vody bez přítomnosti ryb dávkujte 0,5 ppm (500 g přípravku chloramin® T / 1000 m3), a to 2-3 dny před nasazením ryb.

Obuvi (dezinfekční vany, dezinfekční rohože) - Pracovním roztokem napusťte dezinfekční vanu/rohož. Pokud je roztok viditelně zašpiněný, vyměňte jej.

Textilií - namočte textilie do roztoku chloraminu® T. Pozor! Přípravek má bělící účinky.

Pozor! Určeno pro profesionální trh! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může vyvolat nebezpečné plyny (chlor). Chlorové přípravky mohou mít bělící účinky.

Skladování:
Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od -20 do  30 °C. Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití, větší množství odevzdejte k likvidaci oprávněným firmám. Prázdný obal důkladně vypláchněte a odevzdejte k recyklaci.

Složení

100 g přípravku chloramin® T obsahuje následující aktivní látky: 81 g tosylchloramide sodium.

Účinná látka:
N-chlor-4methylbenzen-1 sulfonamid, sodná sůl 81% (810 g/kg) (EC 204-854-7)

Upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové. Roztok přípravku chloramin ® T je účinný po dobu více než 28 dní, pokud je správně uchováván v uzavřené nádobě na temném a chladném místě.

50743

Specifické reference

Nový produkt