Pan Aroma Tropical Breeze osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml
  • Pan Aroma Tropical Breeze osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml

Pan Aroma Tropical Breeze osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml

74775
Nový produkt
53 Kč 43,80 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Náhradní sprej Pan Aroma Tropical. Vydrží až 60 dní.

  • s vůní tropického ráje
  • 250 ml

Upozornění

Extrémně hořlavý. Do úplného oschnutí zůstává produkt hořlavý. Nádobka je pod tlakem nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně nebo na žhavé předměty. Nepropichujte a nepalte ani po použití. Pokyny pro bezpečné nakládání. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc: při nadýchání odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem čisté vody cca 15 min. a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží umyjte mýdlem a vodou. Při požití se napijte většího množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

74775

Specifické reference

Nový produkt