Pan Aroma Wild Lily & Jasmine osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml
  • Pan Aroma Wild Lily & Jasmine osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml

Pan Aroma Wild Lily & Jasmine osvěžovač vzduchu náhradní náplň 250 ml

74776
Nový produkt
53 Kč 43,80 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Náhradní sprej Pan Aroma s vůní Wild Lily & Jasmine. Vydrží až 60 dní.

  • s vůní lilie a jasmínu
  • 250 ml

Upozornění

Extrémně hořlavý. Do úplného oschnutí zůstává produkt hořlavý. Nádobka je pod tlakem nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně nebo na žhavé předměty. Nepropichujte a nepalte ani po použití. Pokyny pro bezpečné nakládání. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc: při nadýchání odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem čisté vody cca 15 min. a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží umyjte mýdlem a vodou. Při požití se napijte většího množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

74776

Specifické reference

Nový produkt