Bio Golem S přírodní biologický přípravek do septiků a žump 1 kg
  • Bio Golem S přírodní biologický přípravek do septiků a žump 1 kg

Bio Golem S přírodní biologický přípravek pro septiky a suché záchody se zvýšeným obsahem mikroorganizmů 1 kg

02041
Nový produkt
294 Kč 242,98 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV. Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošetřovaných odpadních systémech k množení bakterií rozkládajících organické látky, takže probíhá nepřetržité čištění systému.

Výsledkem působení přípravku je účinný rozklad a ztekucení organického odpadu a omezení tvorby zápachu. Odpady ze septiků, žump a suchých záchodů po aplikaci Bio Golemu S jsou vhodné na hnojivou zálivku rovnoměrným postřikem na vlastním pozemku.

  • Biologicky aktivní, nezávadný přípravek
  • nepřetržitě čistí systém
  • rozkládá organický odpad
  • omezuje tvorbu zápachu.
  • vhodné na hnojivou zálivku

Použití

Přípravek se ředí aktivuje) teplou vodou. Četnost a velikost dávek je závislá na fázi dávkování startovací, stabilizační, udržovací) a na objemu odpadní hmoty.

Podrobné informace o dávkování jsou uvedeny na obalu přípravku. Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění a s ohledem na specifické podmínky. Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např. chlór.

Suché bakterie a enzymy obsažené v Bio Golemu S je nutno před použitím aktivovat rozmícháním přípravku ve vlažné vodě (30 °C – 40 °C). Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu.

Aktivace
Přípravek rozmíchejte v poměru 1:10 ve vlažné vodě (30 °C – 40 °C) a ponechte 30 minut v klidu, po této době je směs připravena k použití.
Dávkování četnost dávek doba trvání fáze doporučené dávkování na 1 m3 odpadní hmoty

1. fáze - startovací jednorázově 1 týden 100 - 200 g
2. fáze - stabilizační 1x týdně 3 týdny 80 - 100 g
3. fáze - udržovací 1x měsíčně do konce sezóny 80 - 100 g

100 g přípravku = 5 polévkových lžic. Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění a s ohledem na specifické podmínky.
Obsah
směs bakteriálních kultur, enzymů, živin a přírodní anorganický nosič.

Vydatnost
1 kg přípravku až 12 m3

Upozornění

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

02041

Specifické reference

Nový produkt