Agro Hnojivo pro brambory 5 kg
  • Agro Hnojivo pro brambory 5 kg

Agro Hnojivo pro brambory 5 kg

39833
Nový produkt
201 Kč 166,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • určené k základnímu hnojení brambor před jarní výsadbou
  • dusík v okamžitě přijatelné i postupně se uvolňující formě
  • draslík podporuje vyzrávání a vyšší obsah zásobních látek v hlízách, zlepšuje skladovatelnost, odolnost proti hnilobám
  • hořčík ovlivňuje dostatek chlorofylu v listech a tím bohatou a kvalitní úrodu
  • síra je nezbytná pro tvorbu škrobu, který ovlivňuje kvalitu brambor
  • s nízkým obsahem chlóru

Použití

Hnojivo používáme k základnímu hnojení před výsadbou brambor. Při přípravě půdy na jaře rovnoměrně rozhodíme cca 80 g hnojiva pro brambory na 1 m2 plochy a zapravíme do půdy. Pokud na podzim nebylo provedeno organické hnojení, zvýšíme dávku na cca 100 g/1 m2. Přesnější stanovení dávky hnojiva doporučujeme na základě půdního rozboru. Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení vycházíme z půdní zásoby živin a potřeby rostlin. 

Podmínky skladování
Skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a potravin, nápojů a krmiv.

Upozornění

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít.

39833

Specifické reference

Nový produkt