Agro NPK univerzální hnojivo 11-7-7 10 kg
  • Agro NPK univerzální hnojivo 11-7-7 10 kg

Agro NPK univerzální hnojivo 11-7-7 10 kg

03576
Nový produkt
349 Kč 288,43 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Hnojivo je vhodné k základnímu hnojení před setím či sázením plodin na jaře.

  • Zapravuje se do půdy při její přípravě k setí nebo sázení.
  • Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách.
  • Hnojivo není vhodné pro rostliny citlivé na chlór.

Zelenina česnek, kapusta, kedlubny, petržel, 50 až 80
Cibule, mrkev, okurky, rajčata 70 až 100
Ovocné stromy - jádroviny, peckoviny 70 až 110
Drobné ovoce (angrešt, rybíz) 50 až 80
Jahody 50 až 120
Polní kultury 30 až 110
Intenzivní travní porosty 50 až 70

Použití

Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a aktuální potřeby rostlin.

Doporučená aplikace
Při základnm hnojení - hnojivo rovnoměrne rozhoďte na plochu a zapracujte do půdy.
Přihnojování trvalých porostů - hnojivo rovnoměrně rozhoďte a plochu (ne na mokré listy rostlin).

Skladování:
Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech. Chraňte před žárem a slunečním zářením. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Složení

NPK 11-7-7

Upozornění

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Obaly doporučujeme odevzdat do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.

03576

Specifické reference

Nový produkt