Agro Kristalon Okrasné dřeviny univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky
  • Agro Kristalon Okrasné dřeviny univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky

Agro Kristalon Okrasné dřeviny univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky

52865
Nový produkt
114 Kč 94,21 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vodorozpustné univerzální hnojivo s mikroprvky, je vhodné pro všechny druhy okrasných dřevin (listnaté i jehličnaté), keře i růže. Používá se v období vegetace.

  • hnojení Kristalonem umožňuje sladit množství dodávaných živin s potřebami rostliny
  • zajišťuje rovnoměrný růst díky nízkému obsahu solí v hnojivu
  • antichlorotické účinky díky obsahu hořčíku a mikroprvků

Použití

Doporučené dávkování

  • Do 10 l konve vody vsypte 2 odměrky hnojiva (1 odměrka = 10 ml, odpovídá 10 g hnojiva), krátce zamíchejte a po cca 30 sec. je roztok připraven k zálivce.
  • Zálivku s hnojivem provádějte 1 x 14 dní na mírně vlhký substrát.
  • Hnojivo je vhodné též k přihnojování na list formou postřiku.
  • Na list nepřihnojujte na přímém slunci.
  • Tato dávka postačí na 5 m2 plochy.
  • Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a potřeby rostlin.

Skladování
Hnojivo skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13).

Složení

krystalické, rychle účinné, 100% vodorozpustné hnojivo, dusík – fosfor – draslík: 17-6-18 2% hořčíku.
Obsahuje mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn.

Upozornění

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39).

52865

Specifické reference

Nový produkt