Agro Kristalon Podzim vodorozpustné univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky
  • Agro Kristalon Podzim vodorozpustné univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky

Agro Kristalon Podzim vodorozpustné univerzální hnojivo 0,5 kg pro 250 l zálivky

46764
Nový produkt
104 Kč 85,95 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vodorozpustné univerzální hnojivo s mikroprvky, které přispívá k lepšímu přezimování okrasných a ovocných dřevin, růží, jahod, vyzrávání plodů. Je určeno k přípravě rostlin na období vegetačního klidu.

  • hnojení Kristalonem umožňuje sladit množství dodávaných živin s potřebami rostliny
  • díky svému složení umožňuje lepší vyzrávání pletiv a lepší přezimování rostlin
  • vhodné pro okrasné dřeviny, růže, ovocné stromy a keře, jahody, popř. brambory
  • lze použít i jako hnojivo na list při nedostatku draslíku

Použití

  • Do 10 l konve vody vsypeme 2 odměrky hnojiva (1 odměrka = 10ml – odpovídá 10 g hnojiva), krátce zamícháme a po cca 30 sec. je roztok připraven k zálivce (postačí na 5m2 plochy).
  • Zálivku s hnojivem provádíme na mírně vlhký substrát.
  • Hnojivo je velmi vhodné též k přihnojování na list formou postřiku nebo zálivky.
  • Na list nepřihnojujeme na přímém slunečním záření.
  • Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin, při konkrétním stanovení dávky vycházíme z půdní zásoby živin a potřeby rostlin.

Skladování
Hnojivo skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13).

Složení

krystalické, rychle účinné, 100% vodorozpustné hnojivo, dusík - fosfor – draslík: 6 - 12 - 36 2% hořčíku.. Obsahuje mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn.

Upozornění

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39).

46764

Specifické reference

Nový produkt