Agro Kristalon Pokojové rostliny univerzální hnojivo 0,25 kg pro 125 l zálivky
  • Agro Kristalon Pokojové rostliny univerzální hnojivo 0,25 kg pro 125 l zálivky

Agro Kristalon Pokojové rostliny univerzální hnojivo 0,25 kg pro 125 l zálivky

44117
Nový produkt
71 Kč 58,68 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vodorozpustné univerzální hnojivo s mikroprvky vhodné pro pokojové rostliny, zejména okrasné listem. Praktické a zároveň ekonomické balení rychle účinného hnojiva. 

  • zajišťuje rovnoměrný růst díky nízkému obsahu solí v hnojivu
  • má antichlorotické účinky díky obsahu hořčíku a mikroprvků

Použití

  • Do 2,5 l konvičky vody vsypte 1/2 odměrky hnojiva (1/2 odměrky = 5 ml, odpovídá 5 g hnojiva), krátce zamíchejte a po cca 30 s. je roztok připraven k zálivce.
  • Zálivku s hnojivem provádějte na mírně vlhký substrát, až do jeho nasycení roztokem.
  • Hnojivo je vhodné též k přihnojování na list formou postřiku nebo zálivky, použijte však pouze poloviční koncentraci.
  • Při přihnojování na list dbejte na to, aby nedošlo ke skapávání roztoku např. na nábytek, podlahu aj. materiály, které by mohl živný roztok poškodit (ideální je aplikace na list na venkovních záhonech nebo trávníku, kde je zbytek hnojiva využit dalšími rostlinami).
  • Na list nepřihnojujte na přímém slunečním záření.
  • Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a potřeby rostlin.

Skladování
Hnojivo skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13).

Složení

Obsahuje mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn. NPK 19-6-20 3MgO 3S ME.

Upozornění

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39).

44117

Specifické reference

Nový produkt