Forestina Hořká sůl hnojivo na jehličnany, okrasné keře a vinnou révu 500 ml
  • Forestina Hořká sůl hnojivo na jehličnany, okrasné keře a vinnou révu 500 ml

Forestina Hořká sůl hnojivo na jehličnany, okrasné keře a vinnou révu 500 ml

46531
Nový produkt
49 Kč 40,50 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Tekutá hořká sůl je nejvhodnější rychle působící hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku - důležitá živina všech zahradních plodin, tj. okrasných rostlin, ovoce i zeleniny. 

  • Tekutá hořká sůl zabraňuje žloutnutí listí a hnědnutí jehličí.

Tekutá hořká sůl je rychle působící hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku v půdě a jeho použití není časově omezeno. Je vhodné pro různé druhy plodin - okrasných rostlin, květin, ovocných stromů, drobného ovoce, zeleniny, jehličnanů atd.

  • Roztok pro zálivku ke kořenům rostlin připravíme smícháním 60 ml hnojiva (4 uzávěry) s 5 litry vody.
  • Pro aplikaci hnojiva na list připravíme roztok smícháním 30 ml (2 uzávěry) s 5 litry vody.

Rady pro zahrádkáře
Při nedostatku hořčíku nedosahují rostliny dobrých výnosů ani výborné jakosti, jehličí a listy nejsou dostatečně syté, listy a jehličí žloutnou a později až hnědnou a rostliny chřadnou. Často bývá nedostatek hořčíku tam, kde se jím nehnojí, nebo tam, kde se nevápní dolomitickými vápenci. Také při intenzivních srážkách nebo zavlažování jeho zásoby v půdě klesají v důsledku vyplavování do hlubších vrstev

Složení

Obsah rizikových prvků
Splňují zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1; arsen 10; chrom 50.

Upozornění

Podmínky skladování
Uchovávejte při teplotě nad 0°C. Uchovávejte jen v původních obalech. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Likvidace zbytků hnojiva
Případné neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchat ve vodě v poměru min. 1 50 dílů vody a nalít do kompostu.

Likvidace obalů
Vyprázdněné, vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

46531

Specifické reference

Nový produkt