AgroBio Signum proti moniliové spále meruněk a višní, plísni šedé jahodníku 7,5 g
  • AgroBio Signum proti moniliové spále meruněk a višní, plísni šedé jahodníku 7,5 g

AgroBio Signum proti moniliové spále meruněk a višní, plísni šedé jahodníku 7,5 g

1700822
Nový produkt
72 Kč 59,50 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG).
  • Balení pro neprofesionální uživatele.
  • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Použití

Moniliová spála na květu meruňky 7,5 g na 10 l vody
Moniliová spála na višni 7,5 g na 10 l vody
Plíseň šedá na jahodách 7,5 g na 4,2 l vody

Složení

Účinné látky: boskalid 267 g/kg (26,7% hmot.), pyraklostrobin 67 g/kg (6,7% hmot.)

Upozornění

Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Další označení přípravku: SP1, SPe3, SPo5.
Úplné znění těchto vět je uvedeno v přiloženém návodu k použití.

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití.

1700822

Specifické reference

Nový produkt