Grilpur Čistič trub a grilů 500 ml rozprašovač
  • Grilpur Čistič trub a grilů 500 ml rozprašovač

Grilpur Čistič trub a grilů 500 ml rozprašovač

67177
Nový produkt
74 Kč 61,16 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Speciální čistící prostředek na odstraňování organických připálenin (tuků a pokrmů) z pečících trub, grilů a keramických povrchů. Odstraňuje mastnostu. Uvolňuje připáleniny.

  • speciální čisticí prostředek na odstraňování připálených pokrmů a tuků z pečicích trub a grilů
  • odstraňuje mastnotu
  • uvolňuje připáleniny

Použití

Přípravek naneste na znečištěné místo, nechte působit 20 minut (při silnějším znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou. Přípravek není vhodný na čištění hliníkových povrchů.

Složení

< 5 % aniontový tenzid, < 5 % amfoterní tenzid, < 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Upozornění

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte.
Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zbytky přípravku předejte do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo zřeďte velkým množstvím vody a spláchněte do kanalizace zakončené čistírnou. Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte jako tříděný odpad k recyklaci.

67177

Specifické reference

Nový produkt