Larrin Čistič na grily, trouby, krbová skla 400 ml
  • Larrin Čistič na grily, trouby, krbová skla 400 ml

Larrin Čistič na grily, trouby, krbová skla 400 ml

101621
Nový produkt
45 Kč 37,19 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vysoce účinný přípravek na čištění krbových skel, grilů, pečících a opékacích zařízení, kamen, trub a nádobí.

  • Účinně odstraňuje mastnotu, připálené tuky, usazeniny kouře a sazí a ostatní nečistoty.
  • Nepoužívejte na hliník, teflon a lakované povrchy.
  • Zamezte přímému styku s předměty méně odolnými vůči alkáliím.
  • Při delším působení může přípravek a jeho koncentrované roztoky narušovat povrchy méně odolné vůči alkáliím.

Použití

  • Přípravek naneste na vlhký hadřík nebo houbičku a potřete jím čištěnou plochu, nechejte 5 minut působit a poté opláchněte vodou.
  • Při silném znečištění opakujte.
  • Čištěné plochy, které přicházejí do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou.

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky, hydroxid sodný.

Upozornění

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo vlasy) veškeré kontaminové části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

101621

Specifické reference

Nový produkt