Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní čerstvé limetky rozprašovač 500 ml
  • Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní čerstvé limetky rozprašovač 500 ml

Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní limetky rozprašovač 500 ml

04239
Nový produkt
87 Kč 71,90 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obklady. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.

Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Mora Výrobce varné techniky tento výrobek po zkušebních testech označil za velmi účinný a vhodný k pravidelné údržbě sporáků a pečicích trub.

Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky. 

 

Použití

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku (nestéká ze svislých ploch) na znečištěný povrch a nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou. Před upotřebením protřepat. Chraňte před mrazem!

Složení

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo.

Upozornění

Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Bezpečnostní list

04239

Specifické reference

Nový produkt