Agro Keramzit 4-8 mm 1 l
  • Agro Keramzit 4-8 mm 1 l

Agro Keramzit 4-8 mm 1 l

66864
Nový produkt
27 Kč 22,31 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Keramzit jsou expandované jílové granuláty s hladkou povrchovou úpravou sloužící k dekoračnímu zakrytí substrátu na povrchu květináčů, k ukotvení umělých rostlin a k jiným aranžerským pracím. Uplatňuje se při hydropoickém pěstování rostlin.

  • náplň do hydroponických nádob
  • dekorační zakrytí zeminy v květináčích
  • interiérová výzdoba
  • aranžování výloh a výstav
  • pro stavební účely slouží jako tepelná a zvuková izolace
  • pro výstavbu střešních zahrad

Velikost frakce: 4-8 mm

Použití

Keramzit je určen k dekoračnímu zakrytí substrátu na povrchu květináče, k ukotvení umělých rostlin a k jiným aranžérským pracím. Možno jej také použít k hydroponii nebo se díky svým zvláštním vlastnostem výborně hodí jako materiál pro zelené střechy.

Skladování:
Skladujte na suchých místech v původních obalech a odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob

Upozornění

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. V uzavřených prostorách je potřebná ochrana očí ochrannými brýlemi a ochrana dýchacího ústrojí respirátorem, nebo ochrannou rouškou. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy pečlivě omyjte ruce vodou a mýdlem a kůží ošetřete reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí hrozí poškrábání povrchu oka - v žádném případě nemnout oko! Opakovaně vypláchněte oční vodou. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

66864

Specifické reference

Nový produkt