Larrin Koralan suchá pěna pro ruční čištění koberců a potahů 500 ml
  • Larrin Koralan suchá pěna pro ruční čištění koberců a potahů 500 ml

Larrin Koralan suchá pěna pro ruční čištění koberců a potahů 500 ml

07909
Nový produkt
78 Kč 64,46 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Čistí do hloubky,
  • Čistí důkladně a šetrně.
  • Oživují barvy čištěných textílií.
  • Zabraňují opětovnému znečištění.
  • Přispívají k potlačení roztočů.
  • Působí antistaticky.

Použití

Před použitím Koralanu vysajte koberce.

  • Pro ruční čištění zřeďte v poměru 1 díl přípravku a 4-6 dílů teplé vody (max. 60 °C), mícháním vytvořte z roztoku pěnu, kterou lehce vtírejte houbičkou nebo měkkým kartáčem do povrchu čištěné textilie. Po zaschnutí zbytek pěny odstraňte vykartáčováním nebo vysavačem.
  • Pro čistící stroje typu WAP použijte Larrin Koralan Pro strojní čištění. 

Pozor: Před prvním použitím vyzkoušejte stálost barev koberce na málo viditelném místě. Dbejte pokynů výrobce čištěné textilie. Čistěte pouze pěnou, nikoli vodným roztokem.

Složení

Obsahuje konzervační látky (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-NItropropane-1,3-Diol).

Složky přípravku
Aqua, Butanedioic acid, 2(or 3)-sulfo-, 4-[2-[(1- oxo(C12-C18 (even numbered) and C18 unsaturated)alkyl))amino]ethyl]esters, disodium, Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts, Parfum, Benzisothiazolinone, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide.

Upozornění

Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Neobsahuje Benzisothiazolinone. Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

07909

Specifické reference

Nový produkt