Larrin Nano Efekt čistič skel, zrcadel a obkladů 500 ml rozprašovač
  • Larrin Nano Efekt čistič skel, zrcadel a obkladů 500 ml rozprašovač

Larrin Nano Efekt čistič skel, zrcadel a obkladů 500 ml rozprašovač

95386
Nový produkt
80 Kč 66,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Moderní čistič zrcadel, skel a obkladů využívající nanotechnologii. 
  • Nezanechává šmouhy, vytváří na čištěném povrchu vysoký lesk. 
  • Díky technologii Nano Efekt prostředek vytváří ochranný film po prvním použití. 
  • Zamezuje tvorbu zamlžení povrchu čištěné plochy.

Použití

  • Otočte trysku do polohy On.
  • Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch, rozetřete a suchým hadříkem nebo ubrouskem vyleštěte.
  • V případě silného znečištění povrchu, postup opakujte.

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky,Tetrasodium N, N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, parfum, Limonene, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, hydroxid sodný, hydroxid draselný.
Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží. Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou a mýdlem. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Prázdný čistý obal odevzdejte do tříděného odpadu.

95386

Specifické reference

Nový produkt