Kittfort Křída plavená, přísada pro zvýšení bělosti nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí 750 g
  • Kittfort Křída plavená, přísada pro zvýšení bělosti nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí 750 g

Kittfort Křída plavená, přísada pro zvýšení bělosti nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí 750 g

17307
Nový produkt
30 Kč 24,79 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Přípravek pro úpravu malířských nátěrů a tmelů - jako přísada do malířských nátěrů (pro zvýšení bělosti nátěru) a také jako plnivo do tmelů, barev a jiných směsí (např. stavebních).

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

Použití

Ke zvýšení bělosti běžných malířských nátěrů, plnivo do tmelů a jiných směsí (např. stavebních).

Složení

Technické parametry:

  • obsah CaCO3 97,10%
  • obsah nerozp. solí 1,15%
  • sítová analýza - zrna pod 0,062 mm 99,99%
  • bělost 82,4%

Upozornění

Skladujte v suchu. Nářadí omyvatelné vodou.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zásahu očí tyto důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte 0,5 l vody. Ve vážných případech vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

technický list
bezpečnostní list

17307

Specifické reference

Nový produkt