Biolit Plus Elektrický odpařovač s vůní citronelly proti komárům a mouchám 45 nocí strojek + náplň 31 ml
  • Biolit Plus Elektrický odpařovač s vůní citronelly proti komárům a mouchám 45 nocí strojek + náplň 31 ml

Biolit Plus Elektrický odpařovač s vůní citronelly proti komárům a mouchám 45 nocí strojek + náplň 31 ml

95326
Nový produkt
194 Kč 160,33 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Biolit Plus elektrický odpařovač chrání proti komárům a mouchám až 45 dní. Zabíjí i komáry skryté za závěsy, pod stoly a v nepřístupných rozích. Proti komárům ochrání místnost do 34 m3. Přináší rychlý účinek a nepřetržitou ochranu proti komárům a mouchám se svěží vůní citronely. Proti mouchám ochrání místnost do 20 m?. 

  • Elektrický odpařovač proti hmyzu
  • Hubí a odpuzuje komáry, mouchy a jiný malý hmyz
  • Chrání proti komárům a mouchám až 45 dní
  • Svěží vůně citronely
  • Insekticid
  • Chrání proti komárům a mouchám až 45 dní/nocí x 8 hodin
  • Lze použít i pro vyměnitelné polštářky
  • V balení je 1 odpařovač 1 náplň (31 ml)

Použití

odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte do el. odpařovače. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Aktivujte odpařovač proti komárům/mouchám s 30/75 minutovým předstihem. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícími člověku.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené.

Používejte dle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nedotýkejte se knotu.

Složení

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední, destiláty (ropné), hydrogenované lehké, citronelový olej. Obsahuje citronella oil. Může vyvolat alergickou reakci. Účinná látka: 0,88 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.

Upozornění

Prázdný obal a nefunkční odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákone o odpadech.

95326

Specifické reference

Nový produkt