Bros Granulát proti mravencům 60 g
  • Bros Granulát proti mravencům 60 g

Bros Granulát proti mravencům 60 g

70998
Nový produkt
39 Kč 32,23 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Bros je výrobek ve formě granulí na likvidaci mravenců ve  formě granulované návnady. Mravenci zanesou jed do hnízda, což vede k  likvidaci celé kolonie.
Účinný prostředek, určený proti hubení mravenců v uzavřených prostorech i v jejich přímém sousedství, tedy hlavně na terasách, v altáncích, na chodníkách, zahradních cestičkách, různorodých nájezdech, atd.

  • Nasypte cca 10 gramů produktu na hnízdo a cestičky, kudy se hmyz pohybuje.
  • Hmyz následně zanese prášek do hnízda.
  • V místnostech nasypte přípravek na kus kartonu, aby se nezamazala plocha.
  • Mravenci uhynou asi 24 hodin po aplikaci.
  • V případě potřeby postup opakujte.
  • V případě, že jsou hrudky třeba produkt dobře protřepat - preparát neztrácí užitné vlastnosti.
  • Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.

Použití

Granulát nasypat v místě výskytu mravenců, odkud jej přenáší do hnízda. Do jednoho místa nasypat přibližně 10 g přípravku. V místnostech nasypat přípravek na kartónek, abychom neušpinili plochy. Úhyn mravenců následuje po přibližně 24 hodinách od nasypání. V případě, že zvlhnutí a rozpuštění granulí nasypte čerstvou dávku přípravku.

Složení

Aktivní složka: permethrin 1 g/100 g (1%).

Upozornění

Bezpečnostní opatření: může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní oranismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc: vypláchněte oči proudem vody, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. Skladujte na chladném a suchém místě odděleně od potravin a krmiv pro zvířata. V případě ztuhnutí dobře protřepejte - produkt neztrácí své vlastnosti.

70998

Specifické reference

Nový produkt