Alex Renovátor nábytku - extra péče s přírodním výtažkem ze dřeva chrání nábytek a obnovuje jeho přirozenou barvu sprej 400 ml
  • Alex Renovátor nábytku - extra péče s přírodním výtažkem ze dřeva chrání nábytek a obnovuje jeho přirozenou barvu sprej 400 ml

Alex Renovátor nábytku - extra péče s přírodním výtažkem ze dřeva chrání nábytek a obnovuje jeho přirozenou barvu sprej 400 ml

81289
Nový produkt
85 Kč 70,25 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Nový Alex extra péče s přírodním výtažkem ze dřeva. Chrání a obnovuje nábytek, takže vypadá jako nový. Díky jeho exkluzivnímu složení dodává lesk a renovuje barvu a vzhled nábytku.
Redukuje 90 % pylových alergenů a roztočů.

Alex Renovátor nábytku – extra péče s přírodním výtažkem ze dřeva chrání nábytek a obnovuje jeho přirozenou barvu. 

  • Dodává lesk nábytku, takže vypadá jako nový.
  • Redukuje 90 % pylových alergenů a roztočů.
  • Zanechává příjemnou vůni lesa.
  • Nezanechává stopy
  • S přírodním výtažkem ze dřeva
  • Obnovuje přirozenou barvu a vzhled

Použití

Před použitím dobře protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm. Lahev držte ve svislé poloze lehce nakloněnou (ne ve vodorovné poloze). Měkkým hadříkem rozetřete po čištěném  povrchu krouživými pohyby. Nedoporučuje se používat na starožitnosti, neošetřené dřevo nebo se speciální gralurou.

Složení

>30%alifatické uhlovodíky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone.

Upozornění

Obsahuje heptan, isohexan. Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zamezte vdechování par. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě nad 50°C. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. 

81289

Specifické reference

Nový produkt