AgroBio Mistral proti plevelům v bramborách 2 x 10 g
  • AgroBio Mistral proti plevelům v bramborách 2 x 10 g

AgroBio Mistral proti plevelům v bramborách 2 x 10 g

1702806
Nový produkt
94 Kč 77,69 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Listový a půdní herbicid účinný na jednoleté dvouděložné plevele v bramborech. Obsahuje účinnou látku metribuzin. Na ošetřené zemině (půdě) se vytvoří film, který brání růstu plevelů. 

Herbicidní půdní přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití bramborů nebo plevelů.

Jak účinkuje?
Mechanismus účinku u herbicidu Mistral je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je v rostlinách systémově rozváděna převážně xylémem méně pak floémem. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambory (dvouděložné jednoleté plevele)

Použití

  • postřikem na půdu (po zasetí)
  • v době před vzejitím (ideální doba aplikace) nebo po vzejití, max. do 10 cm výšky natí brambor
  • postřik  provádějte max. 1x za vegetaci
  • herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
  • na lehkých půdách a při pěstování raných odrůd je nutné dodržet dávku přípravku Mistral max. 5 g / 100 m2
  • předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Oblast použití
Brambor - Plevele dvouděložné - 10 g / 5 l / 200 m2 - Postřik - březen, duben 
Poznámka: OL=7. Před vzejitím brambor nebo do 10 cm výšky brambor.

Složení

Účinná látka:  metribuzin 700 g/kg

1702806

Specifické reference

Nový produkt