AgroBio Touchdown Quattro herbicid k likvidaci nežádoucí vegetace 50 ml
 • AgroBio Touchdown Quattro herbicid k likvidaci nežádoucí vegetace 50 ml

AgroBio Touchdown Quattro herbicid k likvidaci nežádoucí vegetace 50 ml

32650
Nový produkt
58 Kč 47,93 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace. Touchdown® Quattro je postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem ve formě rozpustného koncentrátu pro aplikaci na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech (kromě broskvoní), révě vinné, na orné půdě, na strništi, nezemědělské půdě, na loukách a pastvinách.

Charakteristika:
Totální herbicid 

Účinné látky:
glyfosát (ve formě NH4-soli) 360 g/ltj. N-(fosfonomethyl) glycin

Působení:

 • Touchdown Quattro obsahuje účinnou látku glyphosate, která je přijímána listy.
 • Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím, výsadbou nebo na strniště.
 • Používá se v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemědělské půdě a v lesnictví.
 • V rostlinách se rychle šíří.
 • Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je Touchdown Quattro translokován do kořenů, stonků, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny.
 • Proto je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku.
 • Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu.
 • K dosažení dostatečné translokace přípravku Touchdown Quattro do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci.
 • U většiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní.
 • Při kontaktu s půdou se inaktivuje.

Použití

Dávkování: 20 - 50 ml na 1 - 3 litry vody na 100 m2.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikátoru předem naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.

Dávkování:

 • cesty mezi záhony, komposty (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 3 l vody / 100 m2 / OL 0 dní 
 • cesty mezi záhony, komposty (plevele vytrvalé) 30 - 50 ml / 1- 3 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
 • louky a pastviny (obnova TTP) 40 - 50 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL14 dní
 • nezemědělská půda (nežádoucí vegetace) 40 - 50 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
 • nezemědělská půda (nežádoucí dřeviny) 150 ml / 1 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (nátěr nebo nástřik do záseků)
 • orná půda, strniště (pýr plazivý) 30 - 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (po sklizni)
 • orná půda (plevele vytrvalé) 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (po sklizni)
 • příprava půdy před výsevem a výsadbou (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní 
 • příprava půdy před výsevem a výsadbou (plevele vytrvalé) 30 - 40 ml / 1- 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
 • réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň (plevele jednoleté, turanka kanadská) 20 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pěstování ovoce - SISPO)
 • réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň (mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní) 30 - 60 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pěstování ovoce - SISPO

Upřesnění podmínek aplikace:
Nezemědělská půda - nežádoucí vegetace
Touchdown® Quattro lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků apod.

 • Nezemědělská půda - nežádoucí dřeviny
  Ošetření se provádí nátěrem nebo nástřikem do záseků na kmínku.

 • Orná půda, strniště
  Ošetřuje se proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům po sklizni. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3 - 4 vyvinutých listů.

 • Příprava půdy před výsevem nebo výsadbou
  Výsadbu nebo výsev plodin po aplikaci přípravku Touchdown® Quattro provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.

Réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň
Postřik pod korunami stromů nebo révy vinné. Při ošetření nesmí být zasaženy listy ovocných stromů a révy vinné! Nižší dávka se použije proti pýru plazivému, mlečům, pcháčům. Vyšší dávku je třeba použít proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínku postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Ochranná lhůta: 7 dní.

Složení

Herbicidní přípravek na rostliny Touchdown Quattro - účinná látka Glyfosfát 360 g/l

Upozornění

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění: tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

32650

Specifické reference

Nový produkt