Kyselina sorbová E 200 pro potraviny 2 g
  • Kyselina sorbová E 200 pro potraviny 2 g

Kyselina sorbová E 200 pro potraviny 2 g

03686
Nový produkt
5 Kč 4,13 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Pro ovocné marmelády, šťávy, sirupy, džemy, nakládanou zeleninu, houby v octě aj.

Používá se zejména

  • V nápojích a sýrech k zabránění rozvoje plísní, kvasinek, bakterií.
  • Ve víně může být přeměněna na látku, která dodává vůni po muškátech.
  • V pekařských výrobcích, margarínech, balených sýrech, kečupech, čokoládových sirupech, čerstvých ovocných džusech, salátech, koláčích, koláčových náplních, uměle doslazovaných želatinách, apod.
  • Má využití v kosmetice jako zvlhčovadlo nebo jako konzervační činidlo, v lécích, zubních pastách, krmivech a v dalších výrobcích.

Použití

Dávkování
marmelády, džemy rosoly 0,3-0,4 g/kg produktu
ovocné sirupy, šťávy 0,3-0,5 g/kg produktu
zelenina, houby v octě do 0,6-0,8 g/kg produktu

Do hotového produktu nasypte dané množství kyseliny sorbové a důkladně zamíchejte.

Kyselina sorbová zabraňuje růstu plísní, kvasinek i některých kultur baktérií, které se mohou vyskytovat v sýrech, šťávách, marmeládách, džemech, víně či sušeném ovoci. Tradičně se přidává do nápojů, kečupů, majonéz, margarínů, sýrů a dalších mléčných výrobků, pekařských polotovarů a cukrovinek, masných výrobků, salátových zálivek a dresingů a nakládané zeleniny. Často se však používají jako aditiva spíše její soli (E 201 – E 203 – sorbany) a to proto, že kyselina sorbová je špatně rozpustná ve vodě.

Kyselina sorbová v lidském těle snadno metabolizuje a považuje se za nejméně škodlivé konzervační aditivum. Totéž platí i pro její soli – sorbany. V dávkách 5 % v potravě dokonce kyselina sorbová způsobovala zrychlený růst a prodloužení doby života krysích samců. To se vysvětlovalo především zvýšeným přísunem kalorií, neboť kyselina sorbová dodává tělu energii a aktivně posiluje tělo před infekcemi.

Kyselina sorbová a její soli se rovněž používají jako konzervační látky v kosmetice a farmacii. Díky tomu byly testovány účinky těchto látek na pokožku a ukázalo se, že v koncentraci okolo 1 % způsobují podráždění sliznic, u citlivých lidí vyvolávají kopřivku. V potravinách se tyto látky objevují nejčastěji v koncentraci mezi 0,1 %-0,3 %.

Upozornění

V roce 1998 našla ČZPI kyselinu sorbovou i v salátech (vlašský, pařížský, a další), v jemném pečivu a chlebech a to i přesto, že její použití je v těchto výrobcích zakázáno. Mimoto se kyselina sorbová nesmí do salátů přidávat, neboť by mohla maskovat přítomnost bakterií, které způsobují otravy jídla. V České republice je použití kyseliny sorbové povoleno jen pro vybrané druhy potravin. Stejně tak je tomu v USA, kde je kyselina sorbová označována jako GRAS látka (Generally recognized as safe, tj. bezpečná látka nepodléhající regulaci). 

Jedná se o bílý prášek volně dostupný v přírodě např. v bobulích horských stromů - jeřábů. Má jemně štiplavý zápach. Kyselina sorbová a její soli jsou nejméně škodlivé konzervanty ze všech - způsobují nejméně alergií. Jejím hlavním úkolem v potravinách je zabraňovat rozvoji plísní, kvasinek a bakterií. Výroba  Získává se z bobulí horských jeřábů nebo častěji synteticky chemickou cestou z různých sloučenin - např. z acetaldehydu, nebo z petroleje. Použití: Používá se zejména v nápojích a sýrech k zabránění rozvoje plísní, kvasinek, bakterií. Ve víně může být přeměněna na látku, která dodává vůni po muškátech. Dále se používá v pekařských výrobcích, margarínech, balených sýrech, kečupech, čokoládových sirupech, čerstvých ovocných džusech, salátech, koláčích, koláčových náplních, uměle doslazovaných želatinách, apod. Dále má využití v kosmetice jako zvlhčovadlo nebo jako konzervační činidlo, v lécích, zubních pastách, krmivech a v dalších výrobcích. Nežádoucí účinky  Žádnými studiemi se nedokázala prokázat toxicita kyseliny sorbové. V těle člověka by mělo dojít k jeho úplné metabolické přeměně. U citlivých osob však může vyvolat alergické reakce na kůži (např. kopřivku), zejména při styku této látky s pokožkou prostřednictvím kosmetických přípravků. Doplňující informace Látka má status GRAS (generally recognized as safe) - tzn. že je americkou institucí FDA považována za bezpečnou. V ČR je látka povolena pro omezené druhy potravin, v USA je její použití možné.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro první pomoc-všeobecné pokyny: při nadýchání: poradit se s lékařem-symptomatická léčba. Při styku s kůží omýt důkladně zasažené místo vodou. Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout velkým množstvím vody, vyhledat lékaře. Při požití symptomatická léčba.

03686

Specifické reference

Nový produkt