Alverma Pyrosiřičitan draselný 10 g
  • Alverma Pyrosiřičitan draselný 10 g

Kittfort Disiřičitan draselný E224 Pyrosulfit draselný pro potraviny - konzervant 10 g

1602080
Nový produkt
15 Kč 12,40 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

K síření vína, desinfekce sudů a lahví, konzervace potravin.

  • Balení: PE sáček 10 g.
  • Odstín: světle hnědý.
  • Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda.
  • Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad 5 °C až 25 °C.

Použití

1 g disiřičitanu draselného představuje 0,575 g účinné látky - oxidu siřičitého (tj. 1 g SO2=1,739 g pyrosiřičitanu draselného).

Např.:

  • Stolní hroznové víno do 0,01 g/l SO2.
  • Ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno do 0,2 g/l SO2.
  • Koncentrovaní hroznová šťáva pro domácí výrobu vín do 2 g/l SO2.
  • Zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv) do 0,1 g/kg SO2.
  • Zpracovaná zelenina bílé barvy do 0,05 g/kg SO2. Dle vyhlášky č. 4/2008 Sb. v aktuálním znění.

Skladování:
5 °C až 25 °C v suchu. Chraňte před hlodavci! 

Upozornění

Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči velkým množstvím pitné vody a to i pod víčky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: převést na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: ihned oplachujte velkým množstvím pitné vody po dobu min. 15 minut, při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list

Kittfort Pyrosiřičitan draselný konzervant E 224 10 g

1602080

Specifické reference

Nový produkt