Křišťál čirý elastický náramek z přírodního kamene, kulička 8 mm / 16 - 17 cm
  • Křišťál čirý elastický náramek z přírodního kamene, kulička 8 mm / 16 - 17 cm

Křišťál čirý náramek elastický z přírodního kamene, kulička 8 mm / 16 - 17 cm

2201544
Nový produkt
417 Kč 344,63 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

%3Cp%3E%3Cstrong%3EK%C3%81MEN%2C+KAMEN%C5%AE+SCHOPNOSTI%2C%C2%A0%3C%2Fstrong%3EK%C5%98I%C5%A0%C5%A4%C3%81LOV%C3%81+%C4%8CISTOST+-%C2%A0MANIFESTACE+-%C2%A0Z%C3%8DSK%C3%81N%C3%8D+JASNOSTI+%3Cbr+%2F%3EKdy%C5%BE+se+v%C3%A1s+n%C4%9Bkdo+zept%C3%A1%2C+co+v+%C5%BEivot%C4%9B+chcete+nebo+jak%C3%A9+jsou+va%C5%A1e+c%C3%ADle%2C+je+pro+v%C3%A1s+t%C4%9B%C5%BEk%C3%A9+odpov%C4%9Bd%C4%9Bt%3F%C2%A0V%C3%ADte%2C+co+chcete%2C+ale+prom%C4%9Bnit+to+ve+skute%C4%8Dnost+je+pro+v%C3%A1s+n%C3%A1ro%C4%8Dn%C3%A9%3F%C2%A0Pot%C5%99ebujete+energii+jasnosti+a+projevu%2C+kterou+poskytuje+krystal.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3Ezvy%C5%A1uje+energii%2C+stimuluje+p%C5%99edstavivost%2C+sni%C5%BEuje+obavy%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3E%3Cstrong%3Ezvy%C5%A1uje+pozitivn%C3%AD+energii%3C%2Fstrong%3E+a+odeb%C3%ADr%C3%A1+negativn%C3%AD+energii%2C+reguluje+proud%C4%9Bn%C3%AD+energie%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epovzbuzuje+%3Cstrong%3Einspiraci%2C%3C%2Fstrong%3E+nab%C3%ADz%C3%AD+%3Cstrong%3Ekreativn%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+n%C3%A1pady%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Eposiluje+%3Cstrong%3Esoust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD+mysli%2C%C2%A0podporuje+%3Cstrong%3Epam%C4%9B%C5%A5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Evytv%C3%A1%C5%99%C3%AD+siln%C3%A9+energetick%C3%A9+pole%2C+pracuje+podle+toho%2C+jak+pr%C3%A1v%C4%9B+pot%C5%99ebujete%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epom%C3%A1h%C3%A1+p%C5%99i+%3Cstrong%3Emeditaci%2C%3C%2Fstrong%3E+pom%C3%A1h%C3%A1+v%C3%A1m+uv%C4%9Bdomit+si+v+%C5%BEivot%C4%9B+v%C5%A1echny+mo%C5%BEnosti%3C%2Fli%3E+%3Cli%3E%3Cstrong%3Emocn%C4%9B+l%C3%A9%C4%8Div%C3%BD%2C%3C%2Fstrong%3E+zvy%C5%A1uje+energii%2C+nalad%C3%AD+se+na+vibra%C4%8Dn%C3%AD+energii%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Edovol%C3%AD+v%C3%A1m+naj%C3%ADt+duchovn%C3%AD+c%C3%ADl%2C+%C4%8Dist%C3%AD+du%C5%A1i%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ereguluje+a+zvy%C5%A1uje+tok+energi%C3%AD%2C+rozpou%C5%A1t%C3%AD+bloky%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Erozpou%C5%A1t%C3%AD+negativitu+v+okol%C3%AD%2C+p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ep%C5%99em%C4%9B%C5%88uje+a+posiluje+energii%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epom%C3%A1h%C3%A1+p%C5%99i+meditaci%2C+posiluje+intuici%2C+chr%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99ed+elektromagnetick%C3%BDm+z%C3%A1%C5%99en%C3%ADm%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ezvy%C5%A1uje+psychick%C3%A9+a+parapsychologick%C3%A9+schopnosti%3C%2Fli%3E+%3Cli%3E%3Cstrong%3Eposiluje+energie%2C%3C%2Fstrong%3E+kter%C3%A9+povzbuzuj%C3%AD+r%C5%AFst+rostlin%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EZDRAVOTN%C3%8D+%C3%9A%C4%8CINKY%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3El%C3%A9%C4%8D%C3%AD+v%C5%A1echny+nemoci%2C+p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD+t%C4%9Blu+zp%C4%9Bt+rovnov%C3%A1hu%2C+zah%C3%A1n%C3%AD+p%C3%A1len%C3%AD%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3El%C3%A9%C4%8D%C3%AD+v%C5%A1echny+stavy%2C+stimuluje+%C5%A1i%C5%A1inku+a+hypof%C3%BDzu%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Eulevuje+p%C5%99i+bolestech+hlavy+a+zub%C5%AF%3C%2Fli%3E+%3Cli%3El%C3%A9%C4%8D%C3%AD+v%C5%A1echny+stavy%2C+ulevuje+od+bolesti%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epom%C3%A1h%C3%A1+p%C5%99i+pr%C5%AFjmech%2C+uti%C5%A1uje+bolest+hlavy%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Eposiluje+imunitn%C3%AD+syst%C3%A9m%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Echlad%C3%AD+pop%C3%A1leniny%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E%C4%8CI%C5%A0T%C4%9AN%C3%8D+A+NAB%C3%8DJEN%C3%8D%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3E%3Cb%3EK%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%3C%2Fb%3E%C2%A0%C4%8Dist%C3%ADme+nejl%C3%A9pe+p%C5%99es+noc+pono%C5%99en%C3%ADm+do+misky+s+vodou%2C+nebo+jej+alespo%C5%88+n%C4%9Bkolik+minut+podr%C5%BE%C3%ADme+pod+tekouc%C3%AD+vla%C5%BEnou+vodou%3C%2Fli%3E+%3Cli%3E%3Cb%3EK%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%3C%2Fb%3E%C2%A0m%C5%AF%C5%BEeme+polo%C5%BEit+na+miner%C3%A1l+hematit%2C+%C4%8D%C3%ADm%C5%BE+dojde+k+jeho+vybit%C3%AD%2C+a+pak+jej+op%C4%9Btovn%C4%9B+zcela%C2%A0%3Cb%3Enab%C3%ADt%3C%2Fb%3E%C2%A0na+p%C5%99%C3%ADm%C3%A9m+slunci%2C+kde+ho+m%C5%AF%C5%BEeme+ponechat+libovoln%C4%9B+dlouho%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EHISTORIE+A+TRADICE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EK%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+je+nej%C4%8Dist%C5%A1%C3%AD+forma+k%C5%99emene.+M%C3%A1+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C4%9B+%C4%8Distou+barvu+a+%C4%8Dasto+obsahuje+r%C5%AFzn%C3%A9+inkluze%2C+nap%C5%99.+turmal%C3%ADn%2C+rutil+%C4%8Di+sagenit..%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EK%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%2C+jeden+z+nejzaj%C3%ADmav%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch+drah%C3%BDch+kamen%C5%AF+v%C5%AFbec%2C+kter%C3%BD+fascinuje+lidi+ji%C5%BE+po+stalet%C3%AD.+K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+je+%C4%8Dist%C3%A1+odr%C5%AFda+k%C5%99emene%2C+nejhojn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho+miner%C3%A1lu+na+sv%C4%9Bt%C4%9B%2C+a+tvo%C5%99%C3%AD+kr%C3%A1sn%C3%A9+krystaly%2C+nej%C4%8Dast%C4%9Bji+%C5%A1estibok%C3%A9.+K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1ly+jsou+hojn%C4%9B+dostupn%C3%A9%2C+kr%C3%A1sn%C3%A9+kameny+mohou+m%C3%ADt+i+vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD+cenu.+Velmi+cen%C4%9Bn%C3%A9+jsou+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1ly+mezi+esoteriky+a+l%C3%A9%C4%8Diteli.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EZAJ%C3%8DMAVOSTI%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E1.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+dok%C3%A1%C5%BEe+nab%C3%ADt+pozitivn%C3%AD+energi%C3%AD+m%C3%ADstnost%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3EMnoh%C3%A9+d%C3%A1vn%C3%A9+civilizace%2C+stejn%C4%9B+jako+sta%C5%99%C3%AD+k%C5%99es%C5%A5an%C3%A9%2C+l%C3%A9%C4%8Div%C3%A9+schopnosti+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+oce%C5%88ovaly%2C+vyr%C3%A1b%C4%9Bly+z+n%C4%9Bj+sv%C3%A9+posv%C3%A1tn%C3%A9+p%C5%99edm%C4%9Bty+a+v%C4%9B%C5%99ily%2C+%C5%BEe+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+je+zkamen%C4%9Bl%C3%BD+led.+K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+je+velmi+v%C5%A1estrann%C3%BD+krystal.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EJe+to+hlavn%C3%AD+k%C3%A1men+%3Cstrong%3El%C3%A9%C4%8Den%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+m%C3%A1+schopnost+%3Cstrong%3Enab%C3%ADrat+vibrace+n%C3%ADzk%C3%A9+energetick%C3%A9+%C3%BArovn%C4%9B%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Ep%C5%99em%C4%9B%C5%88ovat%3C%2Fstrong%3E+je+na+vy%3Cstrong%3E%C5%A1%3C%2Fstrong%3E%C5%A1%C3%AD+%3Cstrong%3Ehladiny%2C%3C%2Fstrong%3E+na+n%C4%9B%C5%BE+pak+p%C5%99%C3%ADzniv%C4%9B+reaguje+va%C5%A1e+t%C4%9Blo.+M%C5%AF%C5%BEe+tak%C3%A9+rozpou%C5%A1t%C4%9Bt+%3Cstrong%3Enegativitu%3C%2Fstrong%3E+v+%3Cstrong%3Eokol%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+je+v%C3%BDborn%C3%BD+pro+%3Cstrong%3Epravideln%C3%A9+cestov%C3%A1n%C3%AD%2C%3C%2Fstrong%3E+pokud+%C4%8Dasto+bydl%C3%ADte+v+r%C5%AFzn%C3%BDch+hotelov%C3%BDch+pokoj%C3%ADch%2C+je%C5%BE+mohou+n%C3%A9st+energetick%C3%A9+%E2%80%9Eotisky%22+lid%C3%AD+p%C5%99ed+v%C3%A1mi.+Pak+m%C5%AF%C5%BEete+m%C3%ADt+pocit%2C+%C5%BEe+jste+v+anonymn%C3%ADm+prost%C5%99ed%C3%AD%2C+v+n%C4%9Bm%C5%BE+se+m%C5%AF%C5%BEe+vzn%C3%A1%C5%A1et+i+jak%C3%BDsi+smutek+nebo+ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD+a+kter%C3%A9+je+t%C5%99eba+o%C4%8Distit.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EL%C3%A9%C4%8Dba%3C%2Fp%3E+%3Col%3E+%3Cli%3EKdy%C5%BE+se+ubytujete+v+hotelov%C3%A9m+pokoji%2C+otev%C5%99ete+v%C5%A1echna+okna%2C+abyste+p%C5%99edev%C5%A1%C3%ADm+pro%C4%8Distili+vzduch.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EPodr%C5%BEte+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+v+dlan%C3%ADch+a+po%C5%BE%C3%A1dejte+jej%2C+aby+sv%C3%BDmi+silami+pokoj+o%C4%8Distil+a+odstranil+v%C5%A1echny+stopy+po+p%C5%99edchoz%C3%ADm+obyvateli%2C+a+aby+zv%C3%BD%C5%A1il+energii+pokoje.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EUm%C3%ADst%C4%9Bte+k%C3%A1men+k+posteli+nebo+za+slunn%C3%A9ho+po%C4%8Das%C3%AD+ho+nechte+na+parapetu%2C+aby+zvy%C5%A1oval+z%C3%A1%C5%99en%C3%AD+slune%C4%8Dn%C3%ADch+paprsk%C5%AF.+Asi+na+hodinu+z+pokoje+odejd%C4%9Bte%2C+a%C5%BE+se+vr%C3%A1t%C3%ADte%2C+vn%C3%ADmejte%2C+%C5%BEe+je+prost%C5%99ed%C3%AD+mnohem+vst%C5%99%C3%ADcn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+a+%C5%BEiv%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EPo+pou%C5%BEit%C3%AD+k%C3%A1men+o%C4%8Dist%C4%9Bte.%3C%2Fli%3E+%3C%2Fol%3E+%3Cp%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3A+na+no%C4%8Dn%C3%AD+stolek+nebo+vedle+postele%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E2.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+s+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%BDm+shlukem+se+dok%C3%A1%C5%BEete+zbavit+strachu%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3EShluk+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+je+n%C3%A1dhern%C3%BD+vypad%C3%A1+jako+kousek+opracovan%C3%A9ho+ledu.+%C4%8C%C3%ADm+d%C3%A9le+se+na+n%C4%9Bj+d%C3%ADv%C3%A1te%2C+t%C3%ADm+v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD+m%C3%A1te+nad%C4%9Bji%2C+%C5%BEe+nahl%C3%A9dnete+dovnit%C5%99.+Mnoh%C3%A9+star%C3%A9+civilizace+si+tohoto+kamenu+nesm%C3%ADrn%C4%9B+v%C3%A1%C5%BEily%2C+pou%C5%BE%C3%ADvaly+jeho+vysoce+energetick%C3%A9+vibrace+ke+zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD+%C3%BA%C4%8Dinnosti+vlastn%C3%ADch+n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch+a+magnetick%C3%BDch+ob%C5%99ad%C5%AF.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3ESta%C5%99%C3%AD+Japonci%2C+kte%C5%99%C3%AD+uct%C3%ADvali+ohniv%C3%A9ho+draka+v%C4%9B%C5%99ili+v+%3Cstrong%3E%C4%8Distotu+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu%3C%2Fstrong%3E+a+mysleli+si%2C+%C5%BEe+byl+vytvo%C5%99en+b%C3%ADl%C3%BDm+dra%C4%8D%C3%ADm+dechem.+P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+l%C3%A9%C4%8D%C3%AD+%3Cstrong%3Emysl%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Educha%3C%2Fstrong%3E+a+m%C5%AF%C5%BEe+taky+zm%C4%9Bnit+pevn%C4%9B+zako%C5%99en%C4%9Bn%C3%A9+my%C5%A1len%C3%AD+zejm%C3%A9na+obavy.+Obavy+v%C3%A1s+mohou+dr%C5%BEet+v+%C5%BEivot%C4%9B+zbyte%C4%8Dn%C4%9B+zp%C3%A1tky.+Ka%C5%BEd%C3%BD+m%C3%ADv%C3%A1+strach%3A+strach+b%C3%BDt+s%C3%A1m%2C+strach+promluvit+na+ve%C5%99ejnosti%2C+strach+o+d%C4%9Bti%2C+kter%C3%A9+odch%C3%A1zej%C3%AD+z+domova.+D%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9+je+t%C4%9Bmito+obavami+se+propracovat+a+%C4%8Delit+skute%C4%8Dnosti.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EP%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+upravuje+%3Cstrong%3Evibra%C4%8Dn%C3%AD+hladinu+sm%C4%9Brem%3C%2Fstrong%3E+k+%3Cstrong%3E%C4%8Dlov%C4%9Bku%2C%3C%2Fstrong%3E+kter%C3%BD+jej+%3Cstrong%3Epou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1%2C%3C%2Fstrong%3E+tak%C5%BEe+v%C3%A1m+m%C5%AF%C5%BEe+pomoci+%3Cstrong%3Ezahl%C3%A9dnout%3C%2Fstrong%3E+za+%3Cstrong%3Estrachy%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Edos%C3%A1hnout%2C+%C4%8Deho+chcete.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EL%C3%A9%C4%8Dba%3C%2Fp%3E+%3Col%3E+%3Cli%3EAbyste+se+zbavili+konkr%C3%A9tn%C3%ADho+strachu%2C+posa%C4%8Fte+se+zk%C5%99%C3%AD%C5%BEen%C3%BDma+nohama+ve+ztemn%C4%9Bl%C3%A9m+pokoji+a+podr%C5%BEte+krystal+v+dlan%C3%ADch%3B+vn%C3%ADmejte%2C+jak+se+naladil+na+va%C5%A1e+energie.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ED%C3%ADvejte+se+up%C5%99en+do+hloubi+kamene%3A+pohled+do+%C4%8Dir%C3%A9ho+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+pr%C3%BD+zvy%C5%A1uje+psychick%C3%A9+i+parapsychologick%C3%A9+schopnosti.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENyn%C3%AD+si+jej+um%C3%ADst%C4%9Bte+na+sv%C3%A9+centrum+strachu+-+na+solar+plexus+v+horn%C3%AD+%C4%8D%C3%A1sti+b%C5%99icha+-+a+vn%C3%ADmejte+sv%C5%AFj+strach.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EDovolte+pochybnostem+proch%C3%A1zet+v%C3%A1m+mysl%C3%AD.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENyn%C3%AD+k%C3%A1men+po%C5%BE%C3%A1dejte%2C+aby+v%C3%A1m+uk%C3%A1zal+cestu%2C+jak+se+s+t%C3%ADm+vyrovnat.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EVn%C3%ADmejte+radostn%C3%A9+emoce%2C+kdy%C5%BE+v%C3%A1l%27+krystal+ukazuje+pozitivn%C3%AD+%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EPo+ka%C5%BEd%C3%A9m+pou%C5%BEit%C3%AD+krystal+o%C4%8Dist%C4%9Bte.%3C%2Fli%3E+%3C%2Fol%3E+%3Cp%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3A+solar+plexus%2C+v+horn%C3%AD+%C4%8D%C3%A1sti+b%C5%99icha%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E3.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+dok%C3%A1%C5%BEe+rozproudit+dobrou+energii+nejenom+na+schodech%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3EV%C5%A1estrann%C3%BD+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+dok%C3%A1%C5%BEe+zvy%C5%A1ovat+energii+nebo+p%C5%99em%C4%9B%C5%88ovat+negativn%C3%AD+vlivy%2C+snadno+v%C3%A1m+poslou%C5%BE%C3%AD%2C+jak+pr%C3%A1v%C4%9B+pot%C5%99ebujete.+Tento+krystal+dok%C3%A1%C5%BEe+p%C5%99i+mechanick%C3%A9m+tlaku+vyd%C3%A1vat+elektrickou+energii%2C+vytv%C3%A1%C5%99%C3%AD+piezoelektrick%C3%BD+jev.+Chcete-li+jej+vid%C4%9Bt+na+vlastn%C3%AD+o%C4%8Di%2C+v+tmav%C3%A9+m%C3%ADstnosti+t%C5%99ete+ploch%C3%A9+strany+dvou+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%C5%AF+o+sebe+a+pozorujte%2C+jak+t%C5%99en%C3%AD+kameny+rozsv%C3%ADt%C3%AD.+%E2%80%9ERozsv%C3%ADtit%22+si+m%C5%AF%C5%BEete+i+domov%2C+kdy%C5%BE+kousky+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+um%C3%ADst%C3%ADte+na+schody+nebo+pod+z%C3%A1bradl%C3%AD+schodi%C5%A1t%C4%9B%2C+kde+vytvo%C5%99%C3%AD+mezi+patry+vibruj%C3%ADc%C3%AD+spojnici+a+o%C5%BEiv%C3%AD+proud%C4%9Bn%C3%AD+energie+ze+spodn%C3%ADch+%C4%8D%C3%A1st%C3%AD+domu.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EL%C3%A9%C4%8Dba+%3Cbr+%2F%3EM%C3%A1te-li+pocit%2C+%C5%BEe+v%C3%A1m+doma+ub%C3%BDv%C3%A1+a+chyb%C3%AD+energie%2C+proto%C5%BEe+n%C4%9Bco+p%C5%99estavujete%2C+nebo+kdy%C5%BE+jste+vyklidili+hodn%C3%A9+zbyte%C4%8Dnost%C3%AD%2C+m%C5%AF%C5%BEete+proud%C4%9Bn%C3%AD+energie+mezi+patry+vylep%C5%A1it+p%C5%99ipevn%C4%9Bn%C3%ADm+kousk%C5%AF+%28asi+12+mm+velk%C3%BDch%29+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+nebo+le%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9ho+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+po+stran%C3%A1ch+schodi%C5%A1t%C4%9B.+Polo%C5%BEte+je+po+stran%C3%A1ch+spodn%C3%ADho+schodu%2C+jeden+na+vrchn%C3%ADm+schodu+a+jeden+uprost%C5%99ed.+Nebo+m%C5%AF%C5%BEete+p%C5%99ipevnit+dva+na+stejn%C3%A9+m%C3%ADsto%2C+ale+pod+z%C3%A1bradl%C3%AD.+Tyto+krystaly+%C3%BA%C5%BEasn%C4%9B+nab%C3%ADjej%C3%AD+energi%C3%AD+a+zv%C3%BD%C5%A1%C3%AD+jej%C3%AD+frekvenci.+To+ovlivn%C3%AD+jak+v%C3%A1s%2C+tak+va%C5%A1i+rodinu%2C+budete+se+c%C3%ADtit+%C5%A1%C5%A5astn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+a+doma+spokojen%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E4.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+dok%C3%A1%C5%BEe+probudit+kreativitu+v+%C4%8Dlov%C4%9Bku%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3EK%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1ly+v+d%C4%9Btsk%C3%A9m+pokoji+%C3%BA%C5%BEasn%C4%9B+podporuj%C3%AD+%3Cstrong%3Etv%C5%AFr%C4%8D%C3%AD+schopnosti%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Esoust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3ETuto+energii+m%C5%AF%C5%BEete+do+m%C3%ADstnosti+vn%C3%A9st+%3Cstrong%3Ep%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADm+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lem%3C%2Fstrong%3E+nebo+le%C5%A1t%C4%9Bn%C3%BDm+a+brou%C5%A1en%C3%BDm+do+tvar%C5%AF+r%C5%AFzn%C3%BDch+pt%C3%A1k%C5%AF+nebo+zv%C3%AD%C5%99at%2C+nap%C5%99%C3%ADklad+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A9+sovy+%C4%8Di+ko%C4%8Dky%2C+kter%C3%A9+snadno+se%C5%BEenete.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EAnebo+zvolte+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+%C4%8Di+le%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9%2C+%3Cstrong%3Ebarevn%C4%9B+%C5%BE%C3%ADhan%C3%A9+k%C5%99emeny.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3ETyto+n%C3%A1dhern%C4%9B+zbarven%C3%A9+krystaly+obsahuj%C3%AD+p%C4%9Bkn%C3%A9+zlatav%C3%A9+nebo+m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A9+%C5%BEilky+a+maj%C3%AD+trochu+odli%C5%A1nou+energii+ne%C5%BE+%C4%8Dir%C3%BD+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+-+%C3%BAdajn%C4%9B+podporuj%C3%AD+dobrou+n%C3%A1ladu+a+mohou+pomoci+zv%C3%BD%C5%A1it+tv%C5%AFr%C4%8D%C3%AD+schopnost+a+rozlet%2C+kter%C3%A9+jsou+d%C4%9Btem+vrozeny.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EJak+d%C4%9Bti+rostou%2C+um%C4%9Bleck%C3%A9+str%C3%A1nky+jejich+osobnosti+mohou+rozkv%C3%A9tat%3B+mohou+si+obl%C3%ADbit+kreslen%C3%AD%2C+malov%C3%A1n%C3%AD+nebo+hru+na+hudebn%C3%AD+n%C3%A1stroj.+S+jak%C3%BDmkoli+typem+um%C4%9Bn%C3%AD+mohou+vyj%C3%A1d%C5%99it+v%C5%A1echny+emoce+nasb%C3%ADran%C3%A9+b%C4%9Bhem+dne+a+pono%C5%99it+se+do+radosti%2C+kterou+jim+takov%C3%BD+stimuluj%C3%ADc%C3%AD+kon%C3%AD%C4%8Dek+p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD.+Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD+schopnosti+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu+mohou+rozv%C3%ADjet+d%C5%99%C3%ADmaj%C3%ADc%C3%AD+talent%2C+pomoci+rozkv%C3%A9st+potenci%C3%A1lu+a+schopnostem+ve+zvolen%C3%A9m+oboru.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3A+na+st%C5%AFl+nebo+okenn%C3%AD+parapet+v+%C4%8D%C3%A1sti+pokoje+ur%C4%8Den%C3%A9+pro+hran%C3%AD%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E5.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+s+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%BDm+brou%C5%A1en%C3%BDm+sklem+zp%C5%99%C3%ADjemn%C3%ADte+ka%C5%BEdou+ve%C4%8De%C5%99i%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3ETechnicky+to+nen%C3%AD+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%2C+tedy+krystaly+k%C5%99emene.+Ale+i+o+brou%C5%A1en%C3%A9m+skle+se+dob%C5%99e+v%C3%AD%2C+%C5%BEe+%3Cstrong%3Edok%C3%A1%C5%BEe+v%C3%BDrazn%C4%9B+zvy%C5%A1ovat+energii.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EV+brou%C5%A1en%C3%A9m+skle+se+%3Cstrong%3Eodr%C3%A1%C5%BE%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3El%C3%A1me+sv%C4%9Btlo%3C%2Fstrong%3E+a+to+%3Cstrong%3Ezvy%C5%A1uje+energetick%C3%BD+n%C3%A1boj%3C%2Fstrong%3E+ok%3Cstrong%3Eo%3C%2Fstrong%3El%C3%AD.+Nejvhodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+je+miska+kulat%C3%A9ho+tvaru.+%3Cstrong%3ESymbolizuje+v%C4%9B%C4%8Dnost%2C+jednotu%2C+vesm%C3%ADr%2C+bohyni%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3E%C5%BEenskou+s%C3%ADlu%2C+Matku+Zemi.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EV+%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9+kultu%C5%99e+%3Cstrong%3Ekulat%C3%A1+miska+zna%C4%8D%C3%AD+hojnost%2C%3C%2Fstrong%3E+tak%C5%BEe+kdy%C5%BE+tento+v%C3%BDrazn%C3%BD+kousek+um%C3%ADst%C3%ADte+na+j%C3%ADdeln%C3%AD+st%C5%AFl%2C+d%C3%A1v%C3%A1te+najevo%2C+%C5%BEe+tady+lze+%C4%8Dekat+hojnost%2C+%C5%99%C3%ADk%C3%A1te%2C+%C5%BEe+je+tu+spousta+j%C3%ADdla+a+z%C3%A1bavy+pro+ka%C5%BEd%C3%A9ho.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3ENabit%C3%AD+misky%3C%2Fp%3E+%3Col%3E+%3Cli%3EAby+miska+uprost%C5%99ed+stolu+opravdu+vynikla%2C+kupte+si+n%C4%9Bjakou+plo%C5%A1%C5%A1%C3%AD+a+%C5%A1ir%C5%A1%C3%AD+s+p%C4%9Bkn%C3%BDm+vzorem%2C+aby+v%C3%BDbrusy+zachycovaly+sv%C4%9Btlo+z+ka%C5%BEd%C3%A9ho+%C3%BAhlu+a+m%C3%ADstnost+tak+p%C5%AFsobila+%C5%BEiv%C4%9B+a+p%C5%99%C3%ADv%C4%9Btiv%C4%9B.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EVe%C4%8Der+p%C5%99ed+slavnostn%C3%AD+ve%C4%8De%C5%99%C3%AD+napl%C5%88te+misku+vodou%2C+dodejte+p%C3%A1r+p%C4%9Bkn%C3%BDch+okv%C4%9Btn%C3%ADch+l%C3%ADstk%C5%AF+a+p%C5%99idejte+n%C4%9Bkolik+b%C3%ADl%C3%BDch+plovouc%C3%ADch+sv%C3%AD%C4%8Dek.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ESiln%C3%A1+energie+ohn%C4%9B+ze+sv%C3%AD%C4%8Dek+tak%C3%A9+p%C5%99isp%C4%9Bje+k+vesel%C3%A9+atmosf%C3%A9%C5%99e.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ET%C4%9Bsn%C4%9B+p%C5%99edt%C3%ADm%2C+ne%C5%BE+se+host%C3%A9+usad%C3%AD+ke+stolu%2C+zapalte+sv%C3%AD%C4%8Dky%2C+abyste+dos%C3%A1hli+co+nejlep%C5%A1%C3%ADho+%C3%BA%C4%8Dinku.%3C%2Fli%3E+%3C%2Fol%3E+%3Cp%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3A+uprost%C5%99ed+j%C3%ADdeln%C3%ADho+stolu%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E6.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A9+kyvadlo+vytvo%C5%99%C3%AD+si+vnit%C5%99n%C3%AD+harmonii%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EProbl%C3%A9m+%3Cbr+%2F%3Epokud+v%C3%A1m+doch%C3%A1zej%C3%AD+s%C3%ADly%2C+jste+apati%C4%8Dt%C3%AD+nebo+v%C3%A1s+nic+nebav%C3%AD%2C+m%C5%AF%C5%BEete+m%C3%ADt+v+nerovnov%C3%A1ze+jednu+nebo+i+v%C3%ADce+%C4%8Daker.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%C5%98e%C5%A1en%C3%AD+%3Cbr+%2F%3EKyvadlo+z+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lu%2C+kter%C3%A9+v%C3%BDborn%C4%9B+zvy%C5%A1uje+energie%2C+v%C3%A1m+m%C5%AF%C5%BEe+pomoci+tyto+energetick%C3%A9+nerovnosti+odhalit.+M%C5%AF%C5%BEete+pak+%C4%8Dakru+nebo+%C4%8Dakry+napravit+spr%C3%A1vnou+barvou+krystalu%2C+kter%C3%A1+dan%C3%A9+oblasti+odpov%C3%ADd%C3%A1.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EO%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+energie+%3Cbr+%2F%3EKdy%C5%BE+se+c%C3%ADt%C3%ADte+unaven%C3%AD%2C+zkontrolujte+si+zdrav%C3%AD+sv%C3%BDch+%C4%8Daker%3A%3C%2Fp%3E+%3Col%3E+%3Cli%3ELehn%C4%9Bte+si+na+zem+na+podlo%C5%BEku%2C+op%C5%99ete+se+o+lokty+a+kyvadlo+vezm%C4%9Bte+do+sv%C3%A9+dominantn%C3%AD+ruky.+Prozkoumejte+z%C3%A1kladn%C3%AD+%C4%8Dakru+p%C5%99idr%C5%BEen%C3%ADm+kyvadla+nad+spodn%C3%AD+%C4%8D%C3%A1st%C3%AD+p%C3%A1nve.+Kdy%C5%BE+je+zdrav%C3%A1%2C+krystal+zareaguje+na+norm%C3%A1ln%C3%AD+vibrace+t%C3%ADm%2C+%C5%BEe+se+rozto%C4%8D%C3%AD+proti+sm%C4%9Bru+hodinov%C3%BDch+ru%C4%8Di%C4%8Dek+u+%C5%BEeny+%28u+mu%C5%BEe+po+sm%C4%9Bru+hodinov%C3%BDch+ru%C4%8Di%C4%8Dek%29%3B+pokud+se+houpe+ze+strany+na+stranu%2C+na%C5%A1el+energetick%C3%BD+probl%C3%A9m.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENyn%C3%AD+takto+postupujte+po+%C4%8Dakr%C3%A1ch+vzh%C5%AFru.+Funguj%C3%AD+jako+zuby+v+ozuben%C3%A9m+kole%2C+tak%C5%BEe+druh%C3%A1+%C4%8Dakra%2C+sakr%C3%A1ln%C3%AD%2C+by+m%C4%9Bla+kyvadlo+rozto%C4%8Dit+po+sm%C4%9Bru+hodinov%C3%BDch+ru%C4%8Di%C4%8Dek+%28u+mu%C5%BEe+obr%C3%A1cen%C4%9B%29%2C+p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%AD+zase+proti+sm%C4%9Bru+a+tak+d%C3%A1le.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EProzkoumejte+v%C5%A1echny+%C4%8Dakry%2C+zaznamenejte%2C+kter%C3%A9+jsou+nezdrav%C3%A9%2C+a+pak+je+o%C5%A1et%C5%99ete+vhodnou+barvou+krystalu%3C%2Fli%3E+%3C%2Fol%3E+%3Cp%3EPozice+%C4%8Daker+%3Cbr+%2F%3ET%C4%9Blo+m%C3%A1+sedm+z%C3%A1kladn%C3%ADch+%C4%8Daker+neboli+energetick%C3%BDch+center%2C+kter%C3%A1+jsou+rozm%C3%ADst%C4%9Bna+ve+va%C5%A1em+%C3%A9tenck%C3%A9m+t%C4%9Ble%2C+v+energetick%C3%A9+vrstv%C4%9B+obklopuj%C3%ADc%C3%AD+fyzick%C3%A9+t%C4%9Blo.%3C%2Fp%3E+%3Col%3E+%3Cli%3Ez%C3%A1kladn%C3%AD%2C+v+doln%C3%AD+%C4%8D%C3%A1sti+p%C3%A1nve%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Esakr%C3%A1ln%C3%AD%2C+v+p%C3%A1nvi%2C+u+pohlavn%C3%ADch+org%C3%A1n%C5%AF%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Esol%C3%A1rn%C3%AD%2C+horn%C3%AD+%C4%8D%C3%A1st+b%C5%99icha%2C+solar+plexus%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Esrdce%2C+uprost%C5%99ed+hrudn%C3%ADku%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ehrdla%2C+uprost%C5%99ed+krku%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Et%C5%99et%C3%AD+oko%2C+uprost%C5%99ed+%C4%8Dela%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ekorunn%C3%AD%2C+na+vrcholku+hlavy%3C%2Fli%3E+%3C%2Fol%3E+%3Cp%3E%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fwww.vmd-drogerie.cz%2Fpublicdoc%2Fimg-1714.jpg%22+alt%3D%22%22+width%3D%22%22+height%3D%22%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E7.+%C5%98%C3%ADk%C3%A1+se%2C+%C5%BEe+s+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%BDm+kyvadlem+najdete+ka%C5%BEd%C3%BD+zdravotn%C3%AD+probl%C3%A9m%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3Ezablokovan%C3%A9+energetick%C3%A9+pole+nebo+v%C3%A1m+t%C4%9Blem+%C5%A1patn%C4%9B+proud%C3%AD+energie%2C+m%C5%AF%C5%BEete+nakonec+onemocn%C4%9Bt.+Trp%C3%ADte-li+nejasn%C3%BDmi+zdravotn%C3%ADmi+p%C5%99%C3%ADznaky+nebo+si+nejste+jist%C3%AD%2C+kter%C3%BD+org%C3%A1n+byl+mohl+%3Cstrong%3Efungovat+h%C5%AF%C5%99e%2C%3C%2Fstrong%3E+m%C5%AF%C5%BEete+%3Cstrong%3Edanou+oblast+nal%C3%A9zt+pomoc%C3%AD+kyvadla.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EDiagnostika+krystaly%C2%A0%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3ETo%C4%8Den%C3%AD+po+sm%C4%9Bru+hodinov%C3%BDch+ru%C4%8Di%C4%8Dek+za+norm%C3%A1ln%C3%ADch+okolnost%C3%AD+znamen%C3%A1+%E2%80%9Eano%22%2C+ale+m%C5%AF%C5%BEe+to+b%C3%BDt+i+naopak.+%E2%80%9ENe%22+b%C3%BDv%C3%A1+v%C4%9Bt%C5%A1inou+nazna%C4%8Deno+to%C4%8Den%C3%ADm+proti+sm%C4%9Bru+hodinov%C3%BDch+ru%C4%8Di%C4%8Dek.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EPohupov%C3%A1n%C3%AD+ze+strany+na+stranu+ozna%C4%8Duje+%C4%8Dasto+odpov%C4%9B%C4%8F+%E2%80%9Enev%C3%ADm%22.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENyn%C3%AD+se+posa%C4%8Fte+v+klidn%C3%A9+m%C3%ADstnosti+a+otestujte+sv%C3%A9+org%C3%A1ny+od+oblasti+p%C3%A1nve+a%C5%BE+k+hlav%C4%9B.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EPodr%C5%BEte+kyvadlo+nad+ka%C5%BEdou+oblast%C3%AD+a+zeptejte+se+ho%3A+%E2%80%9EJsou+tyto+org%C3%A1ny+zdrav%C3%A9%3F%22+Pokud+dostanete+odpov%C4%9B%C4%8F+%E2%80%9Ene%22+nebo+%E2%80%9Enev%C3%ADm%22%2C+deset+minut+denn%C4%9B+po+cel%C3%BD+n%C3%A1sleduj%C3%ADc%C3%AD+t%C3%BDden+danou+oblast+o%C5%A1et%C5%99ujte+odpov%C3%ADdaj%C3%ADc%C3%ADm+krystalem+%28viz+r%C3%A1me%C4%8Dek%29.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3EBarva+krystalu+odpov%C3%ADd%C3%A1+vibrac%C3%ADm+org%C3%A1nu%2C+kter%C3%BD+l%C3%A9%C4%8D%C3%ADte.%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENap%C5%99%C3%ADklad+m%C3%A1te-li+pot%C3%AD%C5%BEe+se+%C5%BEaludkem%2C+%C5%BElut%C3%A9+vibrace+zlat%C3%A9ho+berylu+v%C3%A1m+pomohou+nesrovnalosti+%C5%BEaludku+napravit.%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fwww.vmd-drogerie.cz%2Fpublicdoc%2Fimg-0051.jpg%22+alt%3D%22%22+width%3D%22301%22+height%3D%22209%22+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cp%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3A+na+kyvadlo+nad+t%C4%9Blem%3C%2Fp%3E%3Ch3%3EUpozorn%C4%9Bn%C3%AD%3C%2Fh3%3E%3Cul%3E+%3Cli%3Ejednoduch%C3%BD+n%C3%A1ramek+z+kuli%C4%8Dek+polodrahokam%C5%AF%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ehod%C3%AD+se+pro+nejr%C5%AFzn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti%2C+slu%C5%A1%C3%AD+v+ka%C5%BEd%C3%A9m+v%C4%9Bku%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Enavle%C4%8Den%C3%BD+na+gumi%C4%8Dce%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3En%C3%A1ramek+je+pru%C5%BEn%C3%BD%2C+d%C3%ADky+gumi%C4%8Dce+m%C3%A1+univerz%C3%A1ln%C3%AD+velikost%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ezaru%C4%8Duje+pohodln%C3%A9+no%C5%A1en%C3%AD%2C%2C%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ed%C3%A9lka+n%C3%A1ramku%3A+16+-+17+cm%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epr%C5%AFm%C4%9Br+kuli%C4%8Dky+na+n%C3%A1ramku%3A+8+mm%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3EJedn%C3%A1+se+o+p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+materi%C3%A1l.+Jeho+barva+a+struktura+se+tedy+m%C5%AF%C5%BEe+m%C3%ADrn%C4%9B+li%C5%A1it+od+ilustra%C4%8Dn%C3%AD+fotografie.%3C%2Fp%3E
2201544

Specifické reference

Nový produkt