Coyote Antifreeze G11 Univerzal koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l
  • Coyote Antifreeze G11 Univerzal koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l

Coyote Antifreeze G11 Univerzal koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l

04098
Nový produkt
89 Kč 73,55 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Koncentrovaná tradiční chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu obsahující částečně organické inhibitory koroze včetně silikátů. Antifreeze Univerzal celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Je vhodná i pro celohliníkové motory.

  • Koncentrované chladící kapaliny do chladičů na bázi monoethylenglykolu
  • Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze
  • Pro celohliníkové i litinové motory
  • Celoroční použití
  • Kompatibilita: Všechny kapaliny odpovídají specifikaci VW TL 774 C a ASTM D 3306
  • Výrobky neobsahují fosfáty a aminy
  • Obsah: 1 litr

Použití

zředěný Antifreeze Univerzal plňte do čistého chladícího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěný. Řadí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou.

1:2    -18%
1:1,5  -25%
1:1     -37%

Složení

V antikorozních a nemrznoucích vlastnostech odpovídá normě VW TL 774 C, BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, MAN 324 NF, Daimler Chrysler 325.0, JIS K 2234 a AFNOR NFR. Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bázi ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie. Výměnná lhůta produktu v systému je 2-3 roky. 

Upozornění

Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ledviny). Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal podle místních státních předpisů. Obsahuje ethan-1,2-diol.

Při požití necítí-li se dobře, vyhledejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vyplachujte min.15 minut proudem čisté vody, případně vyhledejte lékaře. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Obal je recyklovatelný.

04098

Specifické reference

Nový produkt