Coyote Antifreeze G12 D/F koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l
  • Coyote Antifreeze G12 D/F koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l

Coyote Antifreeze G12 D/F koncentrovaná nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů 1 l

1700186
Nový produkt
105 Kč 86,78 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Moderní chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu obsahující organické inhibitory koroze, bez silikátů. Antifreeze D/F celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla.

  • Moderní chladící kapalina na bázi ethylenglykolu obsahující organické inhibitory koroze.
  • Bez silikátů
  • Celoročně chrání chladící systém vozidla před působením mrazu a před korozí
  • Zaručuje velmi dobrý převod tepla
  • Odpovídá normám VW TL 774 D/F a ASTM D 3306
  • Je mísitelná se všemi kapalinami na bázi ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie
  • Produkt je koncentrovaný a před použitím se ředí dle návodu
  • Objem: 1 litr

Použití

zředěný Antifreeze Univerzal plňte do čistého chladícího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěný. Řadí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou.

1:2    -18%
1:1,5  -25%
1:1     -37%

Složení

V antikorozních a nemrznoucích vlastnostech odpovídá normě VW TL 774, D/F, Onorm V 5123 (2009) PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D (2013), GM 6277M, GMW3420 (2012), Une 26-361-88, BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, Man 324 SNF, Daimler Chrysler 325.3, AFNOR NFR, JIS K 2234. Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bázi ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie. Výměnná lhůta produktu v systému je 5 let nebo 250 000 km u osobních automobilů, podle toho co nastane dříve.

Upozornění

hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ledviny). Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal podle místních státních předpisů. Obsahuje ethan-1,2-diol.

Při požití necítí-li se dobře, vyhledejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vyplachujte min.15 minut proudem čisté vody, případně vyhledejte lékaře. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Obal je recyklovatelný.

1700186

Specifické reference

Nový produkt