BKP Topekor ochrání ústřední topení 500 ml
  • BKP Topekor ochrání ústřední topení 500 ml

BKP Topekor ochrání ústřední topení 500 ml

01846
Nový produkt
123 Kč 101,65 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • vysoce účinný prostředek pro likvidaci anorganických a organických usazenin
  • zabraňuje vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení
  • snížená pěnivost umožňuje pohodlné napouštění vody do okruhu
  • lze použít v oběhových systémech, kde je možnost vzniku vodního kamene nebo koroze
  • obsah obalu zaručuje dokonalou ochranu systému s objemem do 400 litrů vody v průběhu minimálně 2 let
  • odstraněním vodního kamene podstatně zlepšuje tepelnou účinnost systému a zamezením vzniku koroze prodlužuje jeho životnost

Odstraněním vodního kamene TOPEKOR podstatně zlepšuje tepelnou účinnost systému a omezením koroze prodlužuje jeho životnost. Funkčnost přípravku v systému ústředního topení se projeví lepší ovladatelností regulačních ventilů a zvýšenou účinností kotle.

TOPEKOR nepůsobí agresivně na žádný z běžných materiálů jako je: železo, ocel, litina, pozink, měď, polyetylen, polypropylen, guma, pryžová těsnění, teflon. Snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech.

Použití

Dávkování: obsah obalu (500 ml) zaručuje dokonalou ochranu systému s objemem do 400 litrů vody v průběhu min. 2 let.
Topekor dávkujeme do oběhového systému na počátku topné sezóny, aby oběhem vody došlo k dokonalému promíchání. Obsah obalu je nutné před použitím protřepat a nalít do systému topení. není nutné provádět výměnu vody. Dávkování provádějte v gumových rukavicích. Snížená pěnivost nové receptury umožňuje pohodlné napouštění vody do systému.

Výhody pro Vás:
Antikorozní účinky TOPEKORU jsou založeny na vzniku velmi tenkého molekulárního filmu, který zabraňuje přístupu rozpuštěného kyslíku v topném médiu k povrchu stěny topné trubky či teplosměnných ploch. Tento pasivační inhibitor obsahuje také širokopásmový biocid, který tlumí výskyt bakterií a řas v otopném systému. Efekt zabraňující usazování je založen na pomalém chemickém rozpouštění usazenin ve slabě kyselém prostředí (pH 5-6). Vhodná hodnota kyselosti umožňuje použití také v systémech obsahujících Cu/Al prvky. V doporučeném poměru aktivní složky přípravku nenarušují gumová, vitonová či fíbrová těsnění.

Doba expozice TOPEKORU není přesně ohraničena, protože rozpouštění tvrdých nánosů (hlavně u starších systémů) probíhá pozvolna a dlouhodobě.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodné ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledete lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

01846

Specifické reference

Nový produkt