Bros Odpuzovač krtků, psů a koček 350 ml + 100 ml
  • Bros Odpuzovač krtků, psů a koček 350 ml + 100 ml

Bros Odpuzovač krtků, psů a koček 450 ml

63371
Nový produkt
94 Kč 77,69 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Bros pachový ohradník je ideální na ochranu zahrad a dětských hřišť před nežádoucím působením krtků, psů a koček. Odpuzovač krtků, psů a koček je přípravek ve formě prášku určený k účinnému odpuzení zvířat zápachem z nežádoucích míst jako jsou např. areály letišť, pozemních hydrotechnických konstrukcí a sportovních objektů, dětských hřišť, zahrad apod. Pro člověka není zápach nijak nepříjemný.

  • odpuzovač krtků, psů a koček zápachem
  • ochrana zahrad a dětských hřišť 
  • předchází vzniku nebezpečných krtčích hromádek a psích a kočičích exkrementů na nežádoucích místech
  • práškový přípravek
  • jeho pach účinně odpuzuje zvířata,
  • není obtížný pro člověka.

Použití

Použití pro vypuzení krtků: 
Pro dosažení očekávaného výsledku je nejprve třeba zjistit, které z krtinců jsou čerstvé a kde jsou krtci aktivní. Na těchto místech odkryjeme nadzemní část chodby a vsypeme do ní několik polévkových lžic přípravku. Poté utěsníme otvor tak, aby zápach účinných látek bez problémů pronikal dále chodbami. Přípravek je také možné nasypat na celou postiženou plochu počínaje od středu a vždy po několika dnech takto ošetřenou plochu rozšiřovat v množství cca 2 polévkové lžíce na 1 m2.

Dávkování k vypuzení krtků: > 2 lžíce na 1 m2 (5 lžic je cca 20 g)
Balení 450 ml vystačí na cca 44 m2.

Použití pro vypuzení psů a koček
K zajištění ochrany plochy před nežádoucími výkaly vsypeme přípravek v množství cca 2 polévkové lžíce na 1 m2 na místa, která chceme uchránit před nežádoucím výskytem psů a koček. V místech zvláště vystavených znečišťování zvířat lze vysypat větší množství přípravku.

Dávkování k vypuzení psů a koček: > 2 - 4 lžíce na 1 m2 (5 lžic je cca 20 g)
Balení 450 ml vystačí na cca 22 - 44 m2.

Aplikační poznámka: Délka účinnosti repelentního efektu je cca 2 měsíce a závisí na povětrnostních vlivech jako je déšť, přímé sluneční záření apod.

Složení

poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol- 3(2H)-on, 4,5-dichlor- 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on
Účinné látky: levandulový olej 1 g/100 g (1 %)

Upozornění

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými přípravky. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po ukončení práce si umyjte ruce. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima a kůží. při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

63371

Specifické reference

Nový produkt