Okena skla a rámy univerzální čistič 500 ml
  • Okena skla a rámy univerzální čistič 500 ml

Okena skla a rámy univerzální čistič 500 ml

04275
Nový produkt
20 Kč 16,53 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Univerzální čistící prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čistící složky pro snadné čištění a oslnivý lesk. Se svěží vůní citrónu.

  • Univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety.
  • Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů.
  • Obsahuje alkohol a aktivní čisticí látky pro oslnivý lesk beze šmouh.
  • S vyšší čistící účinností na sklo, okenní tabule, zrcadla, obrazovky, glazury, smalty a plasty.
  • Účinná proti prachu.
  • S vůní citronu

Použití

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.

Složení

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složky podle 648/2004/EC: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si pečlivě přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

04275

Specifické reference

Nový produkt