Coyote Konkor 101 Multifunkční mazací a konzervační olej sprej 300 ml
  • Coyote Konkor 101 Multifunkční mazací a konzervační olej sprej 300 ml

Coyote Konkor 101 Multifunkční mazací a konzervační olej sprej 300 ml

04177
Nový produkt
99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů.
Multifunkční mazací a konzervační olej. Chrání železné kovy proti korozi. Uvolňuje zaseklé a zrezivělé mechanismy. Chrání elektrické kontakty. Má vynikající dekarbonizační účinky (ideální k čištění zbraní).

  • Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film
  • Maže  a současně dokonale chrání železné kovy proti korozi
  • Vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů aj.
  • Uvolňuje zaseknuté mechanismy
  • Vhodný k čištění a konzervaci zbraní
  • Objem: 300 ml

Složení

utan [EC 203-448-7], Propan [EC 200-827-9]

VOC: 0,25 kg/kg, TOC: 0,21 kg/kg, hustota: 0,786 g/cm3 

Upozornění

R 12 Extrémné hořlavý. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 23 Nevdechujte aerosoly. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty a elektrická zařízení pod napětím. Nebezpečí výbuchu par v malých nevětraných prostorech. Při zasažení očí nevypláchněte proudem vody. Potřísněnou pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. Používejte jen k určenému účelu. Do sběru dejte jen prázdný obal.

04177

Specifické reference

Nový produkt