Bio-Enzym Stop plísním bez chemie se svěží vůní 250 ml rozprašovač
  • Bio-Enzym Stop plísním bez chemie se svěží vůní 250 ml rozprašovač

Bio-Enzym Stop plísním bez chemie se svěží vůní 250 ml rozprašovač

83672
Nový produkt
81 Kč 66,94 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Bioenzymatický přípravek Stop plísním dlouhodobě biologicky odstraňuje plísně.

Je vhodný na: 
stěny, omítky, zdiva, spáry, okolo van, umyvadel, kuchyňských dřezů a jiná postižená místa. Snižuje množství dráždivých a alergizujících spór v místnostech. Přípravek je možné použít i do malířských nátěrů pro zajištění přetrvávajícího účinku (cca 1 balení/5 l nátěru).

Použití

Rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti 20-30 cm a nechte působit cca 24 hod., nebo do úplného zaschnutí. V případě většího rozsahu plísně je nutné celý postup několikrát opakovat. Zaschlou plíseň poté z postižených míst mechanicky odstraňte. Ošetřené místo je dále možné přetřít malířským nátěrem s přidáním přípravku jako prevenci. Před použitím protřepejte. Přípravek se používá neředěný.

Upozornění

Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilazi při vdechování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladujte na suchém místě, chraňte před zmrznutím.
Identifikace nebezpečných složek: Bacillus species.

83672

Specifické reference

Nový produkt