Unakit Anděl přívěsek 1,7 cm
  • Unakit Anděl přívěsek 1,7 cm

Unakit Anděl přívěsek 1,7 cm 1 kus

2201527
Nový produkt
149 Kč 123,14 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

%3Cp%3E%3Cstrong%3EUVOLN%C4%9AN%C3%8D+-+POZITIVITA+-+OTEV%C5%98ENOST%C2%A0%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3EM%C3%A1te+stagnuj%C3%ADc%C3%AD+energii+v+d%C5%AFsledku+du%C5%A1evn%C3%ADho+uv%C3%ADznut%C3%AD+v+minulosti+nebo+budoucnosti%3F%C2%A0Bojujete+s+napojen%C3%ADm+se+na+p%C5%99%C3%ADtomnost+a+s+proudem%3F%C2%A0Chcete+ve+sv%C3%A9m+%C5%BEivot%C4%9B+v%C3%ADce+harmonick%C3%A9+energie%2C+kter%C3%A1+p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD+radostn%C3%A9+v%C4%9Bdom%C3%AD+a+vd%C4%9B%C4%8Dnost%3F%C2%A0Pokud+se+dok%C3%A1%C5%BEete+ztoto%C5%BEnit+s+kter%C3%BDmkoli+z+t%C4%9Bchto+sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99%C5%AF%2C+pak+k%C3%A1men+Unakit+je+krystal%2C+kter%C3%BD+ve+sv%C3%A9m+%C5%BEivot%C4%9B+pot%C5%99ebujete.%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3Ek%C3%A1men+%3Cstrong%3Eviz%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Eext%C3%A1z%C3%AD%2C%C2%A0%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Enapl%C5%88uje+vd%C4%9B%C4%8Dnost%C3%AD%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Eotev%C3%ADr%C3%A1+srdce+a+vede+k+p%C5%99ijet%C3%AD+p%C5%99%C3%ADtomn%C3%A9ho+okam%C5%BEiku%2C+pom%C3%A1h%C3%A1+vid%C4%9Bt+sv%C5%AFj+%C5%BEivot+z+nov%C3%A9+perspektivy%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Euv%C3%A1d%C3%AD+do+rovnov%C3%A1hy+city+s+duchovnem%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epokud+se+polo%C5%BE%C3%AD+na+t%C5%99et%C3%AD+oko%2C+otev%C3%ADr%C3%A1+je%2C+umo%C5%BE%C5%88uje+vyvol%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+viz%C3%AD+a+rozv%C3%ADj%C3%AD+du%C5%A1evn%C3%AD+zrak%2C+v+p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B+pot%C5%99eby+zaji%C5%A1%C5%A5uje+rovn%C4%9B%C5%BE+uzemn%C4%9Bn%C3%AD%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Elze+jej+pou%C5%BE%C3%ADt+po+meditaci+nebo+ment%C3%A1ln%C3%AD+aktivit%C4%9B%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Eposlou%C5%BE%C3%AD+rovn%C4%9B%C5%BE+jako+krystal+pro+v%C4%9B%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+z+koule%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Edok%C3%A1%C5%BEe+upozornit%2C+kde+je+zapot%C5%99eb%C3%AD+zvolit+%3Cstrong%3Ekompromis%3C%2Fstrong%3E+%C4%8Di+%3Cstrong%3Eza%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+do+%3Cstrong%3Ecelku.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3ENejlep%C5%A1%C3%AD+zp%C5%AFsob%2C+jak+jej+pou%C5%BE%C3%ADt%2C+p%C5%99edstavuje+spojen%C3%AD+s+dal%C5%A1%C3%ADmi+deseti+nebo+dvan%C3%A1ct%C3%AD+vhodn%C3%BDmi+kameny.+Ohlazen%C3%A9+kameny+by+se+nejprve+m%C4%9Bly+spole%C4%8Dn%C3%A9+vlo%C5%BEit+do+jednoho+v%C3%A1%C4%8Dku+a+pak+z+nich+bud%27+vybrat+jeden%2C+kter%C3%BD+bude+odpov%C3%ADdat+na+ot%C3%A1zky%2C+anebo+vysypat+na+v%C4%9B%C5%A1teck%C3%BD+kotou%C4%8D+v%C5%A1echny%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3Ejestli%C5%BEe+se+um%C3%ADst%C3%AD+voln%C4%9B+do+prostoru+%28a%C5%A5+u%C5%BE+jeden+v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD+k%C3%A1men%2C+nebo+n%C4%9Bkolik+ohlazen%C3%BDch+kam%C3%ADnk%C5%AF+v+misce%29%2C+vnese+do+okoln%C3%ADho+prost%C5%99ed%C3%AD+%3Cstrong%3Ekonej%C5%A1ivou%2C+citlivou+energii%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epokud+jej+polo%C5%BE%C3%ADme+na+televizor+nebo+vedle+n%C4%9Bj%2C+dok%C3%A1%C5%BEe+ru%C5%A1it+d%C5%AFsledky+elektromagnetick%C3%A9ho+%3Cstrong%3Ezne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+vych%C3%A1zej%C3%ADc%C3%ADho%3C%2Fstrong%3E+z+%3Cstrong%3Ep%C5%99%C3%ADstroje%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E+%3Cli%3E%3Cstrong%3Eumo%C5%BE%C5%88uje+znovuzrozen%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD+%3Cstrong%3Ejasn%C3%BD+vhled%3C%2Fstrong%3E+do+%3Cstrong%3Eminulosti%2C%3C%2Fstrong%3E+objas%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD+p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny+zablokov%C3%A1n%C3%AD%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ejemn%C4%9B+odstra%C5%88uje+p%C5%99ek%C3%A1%C5%BEky+br%C3%A1n%C3%ADc%C3%AD+duchovn%C3%ADmu+a+du%C5%A1evn%C3%ADmu+r%C5%AFstu%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Epom%C3%A1h%C3%A1+p%C5%99i+l%C3%A9%C4%8Den%C3%AD+minul%C3%BDch+%C5%BEivot%C5%AF%2C+nebo%C5%A5+se+dok%C3%A1%C5%BEe+vydat+proti+proudu+%C4%8Dasu+a%C5%BE+ke+zdroji+%3Cstrong%3Eprobl%C3%A9mu%3C%2Fstrong%3E+a+%3Cstrong%3Enapravit+jej%2C%C2%A0%3C%2Fstrong%3Ek+dosa%C5%BEen%C3%AD+tohoto+%C3%BA%C4%8Delu+polo%C5%BEit+na+t%C5%99et%C3%AD+oko+nebo+ho+na+n%C4%9Bm+p%C5%99idr%C5%BEet%3C%2Fli%3E+%3Cli%3Ea%C5%A5+u%C5%BE+se+p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny+nerovnov%C3%A1hy+nach%C3%A1zej%C3%AD+v+bl%C3%ADzk%C3%A9+%C4%8Di+vzd%C3%A1len%C3%A9+minulosti+%28anebo+le%C5%BE%C3%AD+na+kter%C3%A9koli+rovin%C4%9B%29%2C+dok%C3%A1%C5%BEe+vyt%C3%A1hnout+na+hladinu%2C+a+t%C3%ADm+umo%C5%BEnit+jejich+prom%C4%9Bnu%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EZDRAVOTN%C3%8D+%C3%9A%C4%8CINKY%C2%A0%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3Ep%C5%99edstavuje+oporu+p%C5%99i+rekonvalescenci+po+t%C4%9B%C5%BEk%C3%BDch+chorob%C3%A1ch%3C%2Fli%3E+%3Cli%3El%C3%A9%C4%8D%C3%AD+%3Cstrong%3Erozmno%C5%BEovac%C3%AD+syst%C3%A9m%2C%3C%2Fstrong%3E+v+p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B+pot%C5%99eby+podn%C4%9Bcuje+k+nab%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD+t%C4%9Blesn%C3%A9+hmotnosti%2C+napom%C3%A1h%C3%A1+zdrav%C3%A9mu+%3Cstrong%3Et%C4%9Bhotenstv%C3%AD%3C%2Fstrong%3E+a+podporuje+r%C5%AFst+ko%C5%BEn%C3%AD+tk%C3%A1n%C4%9B+a+vlas%C5%AF%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3E%C4%8CI%C5%A0T%C4%9AN%C3%8D+A+NAB%C3%8DJEN%C3%8D%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3E%3Cb%3EUnakit%3C%2Fb%3E%C2%A0se+p%C5%99i%C2%A0%3Cb%3E%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%3C%2Fb%3E%C2%A0um%C3%ADst%C3%AD+pod+proud+tekouc%C3%AD+vody%2C+kter%C3%A1+by+m%C4%9Bla+b%C3%BDt+vla%C5%BEn%C3%A1.+Po+n%C4%9Bkolika+minut%C3%A1ch+se+vybere+a+osu%C5%A1%C3%AD%3C%2Fli%3E+%3Cli%3ENab%C3%ADj%C3%AD+se+na+slune%C4%8Dn%C3%ADm+sv%C4%9Btle+alespo%C5%88+n%C4%9Bkolik+hodin%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EUM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E+%3Cul%3E+%3Cli%3Ep%C5%99ikl%C3%A1dejte+podle+pot%C5%99eby+nebo+aplikujte+jako+elix%C3%ADr.%3C%2Fli%3E+%3C%2Ful%3E+%3Cp%3E%3Cstrong%3EHISTORIE+A+TRADICE%C2%A0%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3EKrystal+pojmenovan%C3%BD+po+hor%C3%A1ch+Unaka+v+Severn%C3%AD+Karol%C3%ADn%C4%9B%2C+kde+byl+poprv%C3%A9+objeven%2C+je+pova%C5%BEov%C3%A1n+za+posv%C3%A1tn%C3%BD+k%C3%A1men%2C+proto%C5%BEe+prohlubuje+meditaci+t%C3%ADm%2C+%C5%BEe+zvy%C5%A1uje+v%C3%A1%C5%A1+pocit+byt%C3%AD+v+p%C5%99%C3%ADtomn%C3%A9m+%C4%8Dase.%C2%A0%3C%2Fp%3E+%3Cp+class%3D%22default-text%22%3EKdy%C5%BE+vyzvete+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l+Unakit%2C+nabije+v%C3%A1s+a+uti%C5%A1%C3%AD+va%C5%A1eho+vnit%C5%99n%C3%ADho+cynika.%C2%A0Ne%C5%BE+se+nad%C4%9Bjete%2C+k%C3%A1men+v%C3%A1s+povzbud%C3%AD%2C+abyste+znovu+v%C4%9B%C5%99ili+v+magii.%C2%A0K%C3%A1men+jasnosti%2C+l%C3%A9%C4%8Div%C3%A9+vlastnosti+Unakitu+d%C3%A1vaj%C3%AD+va%C5%A1emu+srdci+super+s%C3%ADlu+vid%C4%9Bn%C3%AD+a+odvahu+b%C3%BDt+hrdinou+pro+sebe+a+sv%C3%A9+milovan%C3%A9.%3C%2Fp%3E
2201527

Specifické reference

Nový produkt