Bros Repelentní přípravek proti komárům pro děti od 1 roku 50 ml
  • Bros Repelentní přípravek proti komárům pro děti od 1 roku 50 ml

Bros Repelentní přípravek proti komárům pro děti od 1 roku 50 ml

70784
Nový produkt
58 Kč 47,93 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Repelent na komáry je vhodný pro citlivou pokožku a pro děti starší než 1 rok, zajišťuje až 6 hodinovou ochranu proti komárům, obsahuje D-panthenol, který zpevňuje a zvlhčuje kůži. Chrání před kousnutím komárem.

  • příjemně vonící
  • s D-panthenolem poskytuje
  • účinná ochrana proti komárům
  • po dobu až 6 hodin
  • pro děti od 1 roku.
  • vhodná i pro děti s jemnou a citlivou pokožkou.

Použití

Ze vzdálenosti 15 cm aplikujte tenkou vrstvu přípravku na nechráněné části pokožky, na kterých může dojít ke štípnutí. V případě potřeby postup opakujte. Přípravek je možno použít i u dětí starších 1 roku.

Složení

Účinná látka: IR3535 (N-acetyl-N-butyl-beta-alanin ethyl ester) 10 g/100 g (10 %).

Upozornění

Bezpečnostní upozornění: Pouze k zevnímu použití. Vyhněte se kontaktu s očima a sliznicemi. Neaplikujte na poškozenou nebo podrážděnou pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

První pomoc: Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Alergie nebo otrava: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic ústy a nevyvolávejte zvracení. 

70784

Specifické reference

Nový produkt