Ava Soda krystalická 1 kg
  • Ava Soda krystalická 1 kg

Ava Soda krystalická 1 kg

50965
Nový produkt
20 Kč 16,53 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Soda krystalická prostředek na změkčení vody.
  • Na namáčení silně znečištěných oděvů (pracovní oděvy, montérky).
  • Vhodná do automatických praček.
  • Zvyšuje účinnost pracího prášku.
  • Zabraňuje usazení vodního kamene.
  • Vhodná na přeplachování pivních trubek.
  • Na úpravu pH v bazénech.

Soda se používá při výrobě skla, papíru a detergentů. Časté je i použití jako prostředku pro vytvoření zásaditého prostředí. V domácnosti je soda používána jako změkčovadlo vody. Váže ionty hořčíku a vápníku za vzniku patřičných nerozpustných uhličitanů. Bez jejího použití by bylo nutné použít nadbytečné množství pracího prostředku. Soda je často používána ve fotografických procesech jako pH regulátor k zajištění stabilního zásaditého prostředí nutného pro správnou funkci vývojek.

Zajímavostí je, že se během historie používal jako přísada do nejrůznějších antikoncepčních směsí.
Ve starém Egyptě (zmínka z písemnosti z období XII. dynastie) se používala pasta z včelího medu a uhličitanu sodného.
V Římě za císařů Traiana a Hadriana se zase míchal s dření fíků. Tyto směsi měly po natření pochvy zabránit otěhotnění.

Soda je rozpustná ve vodě, ale může se přirozeně vyskytovat ve vyprahlých oblastech, obzvláště na místech vyschlých jezer. Soda z těchto zdrojů byla již v pradávných dobách používána v Egyptě k mumifikaci a k výrobě skla.

Uhličitan sodný se vyskytuje ve formě tří hydrátů: Dekahydrátu, heptahydrátu a monohydrátu.

Použití

Na namáčení do 10 litrů vody přidat 60-80 g sody (polévkové lžíce = 8 g sody).

Složení

Obsahuje uhličitan sodný indexové číslo 011-005-00-2. Látka může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

50965

Specifické reference

Nový produkt