Ava Avanit Lemon čisticí krém 700 g
  • Ava Avanit Lemon čisticí krém 700 g

Ava Avanit Lemon čisticí krém 700 g

44851
Nový produkt
44 Kč 36,36 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Avanit Lemon čisticí krém s vůní citronu.
  • Na nerez nádobí sklokeramické desky, akrylátové vany, dřezy, smalty, obklady.
  • Dokonale čistí a nepoškozuje povrchy.

Použití

Naneste na čištěný povrch, lehce setřete a omyjte vodou. Před použitím mírně protřepte.

Složení

Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. (EINECS 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složky podle 648/2004/EC, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-Limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodě k použití.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list
Datový list

44851

Specifické reference

Nový produkt