Kittfort Sádra Gips plastická 2v1 malířská sádrová stěrka + tmel 1 kg
  • Kittfort Sádra Gips plastická 2v1 malířská sádrová stěrka + tmel 1 kg

Kittfort Sádra Gips plastická 2v1 malířská sádrová stěrka + tmel 1 kg

17299
Nový produkt
68 Kč 56,20 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Plastická sádra k vyrovnání a vytmelení trhlin a drobných otvorů ve zdivu, sádrokartonu a také k plošnému stěrkování stěn a stropů před malováním v interiérech. Plastickou sádru Kittfort je možné tedy využít i jako sádrovou malířskou stěrku 0-3 mm.

Použití

Příprava podkladu: Dbejte na to, aby podklad byl suchý, pevný, bez prachu a mastnot a hladké betonové povrchy dostatečně vyschlé a vyzrálé. Středně a velmi savé podklady je doporučeno předem opatřit penetračním nátěrem!

Příprava plastické sádry: Nádoba a nástroje musí být čisté. Sádru vsypeme do čisté vlažné vody v poměru: 0,6 kg sádry/0,5 l vody), lehce promícháme a necháme 5 min. odstát a následně vymícháme do hladké hmoty (ručně nebo el. míchadlem).

Zpracování: Pracujte při teplotě vyšší než 5°C. Nanášíme špachtlí, stěrkou apod.

Tmelení a stěrkování: Nanesení plastické sádry při bodových opravách provádíme špachtlí, při plošné aplikaci nanášíme nerezovým hladítkem. Nejlépe v jedné vrstvě a to v požadované síle dle rovinnosti podkladu. Při aplikaci větších tlouštěk provedeme srovnání plochy tažením hladítka do kříže tj. od spodu nahoru a ze strany na stranu. K dosažení dokonalé hladkosti bez broušení nejprve zavadnutou plochu zvlhčíme houbou a následně vyhladíme špachtlí nebo hranou hladítka. V případě potřeby je možné po zaschnutí přebrousit.

Technické parametry:
Poměr míchání: plast. sádra: voda 1: 0,84 l
Doba zpracovatelnosti: cca 45-60 min.
Vydatnost: stěrkování - 0,9 kg/m? (vrstva 1 mm)
Tloušťka nanesené vrstvy: 0,5 - 3 mm dle podkladu

Fyzikální a mechanické hodnoty:H
Barva bílá
Hodnota PH 8,5
Pevnost v tahu za ohybu > 1,0 Mpa
Pevnost v tlaku > 2,5 Mpa
Přidržnost k podkladu > 0,5 Mpa

Produkt je určen pouze pro použití v interiéru v max. tl. do 10 mm
Doporučené následné povrchové úpravy: malování, tapetování....Plastická sádra není vhodná jako plošný základ pod keramické obklady!

Skladování: Skladujte v suchu! Minimální doba skladovatelnosti je v neporušených obalech 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Poškozená balení uzavřít do PE obalů a spotřebovat v průběhu 3 měsíců. Nářadí je omyvatelné vodou!

Upozornění

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí je důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 min. Při náhodném požití vyplachujte ústa a vypijte 0,5 l vody. Ve vážnějších případech vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

17299

Specifické reference

Nový produkt