Alteco Super Glue univerzální sekundové lepidlo 3 g 1 kus
  • Alteco Super Glue univerzální sekundové lepidlo 3 g 1 kus

Alteco Super Glue univerzální sekundové lepidlo 3 g 1 kus

04726
Nový produkt
24 Kč 19,83 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Univerzální sekundové lepidlo.
  • Pro svoji kvalitu se stalo nejvíce napodobovaným vteřinovým lepidlem.
  • Pozor! Kupujte jen originál se značkou ALTECO!

Rozsah použití:
Velmi univerzální, lepí gumu, slepitelné plasty, kovy, keramiku, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.

Použití

Nanášejte jen na jednu plochu, ne více než kapku na cca. 2,5 cm2. Přitiskněte k sobě a přidržujte po dobu deseti sekund nebo do úplného slepení. Pozor: Udržujte konec tuby čistý, hadříkem nebo ubrouskem odstraňtě lepidlo též z prstů.

Složení

Obsahuje: ethylkyanoakrylát 90%.

Hmotnost: 3 g
Vzhled: transparentní kapalina
Viskozita (cP/25°C): 75–100
Specifická hmotnost (25°C/4°C): 1,06 /- 0,02
Smyková pevnost v tahu (kg/cm2): min. 100
Manipulační pevnost (s): 15
Tepelná odolnost (°C): -20°C do 80°C

Upozornění

Skladujte v chladu a suchu. Varování: Kaynoakrylát! Nebezpečí. Okamžitě se přilepí na kůži nebo na oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal tuby odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Upozornění: Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list

04726

Specifické reference

Nový produkt