Bison Car Mirror lepidlo na zpětná zrcátka 2 ml
  • Bison Car Mirror lepidlo na zpětná zrcátka 2 ml

Bison Car Mirror lepidlo na zpětná zrcátka 2 ml

87067
Nový produkt
200 Kč 165,29 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro lepení zpětných zrcátek na bezpečnostní sklo.
  • Sada je určena pro přilepení dvou zpětných zrcátek (obsahuje 2x mřížku a lepidlo).
  • Lepidlo je určeno pro lepení zrcátek, která mají kovovou patku.
  • Pokud lepíte zrcátko s plastovou patkou, použijte BISON CAR TAPE.
  • Odolává teplotám od -50°C do 150°C.

ROZSAH POUŽITÍ: 
Zpětná zrcátka s kovovou patkou.

Použití

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.

  1. Označte si lepené místo na bezpečnostním skle.
  2. Vystřihněte mřížku na rozměr patky zpětného zrcátka.
  3. Na patku zpětného zrcátka naneste dostatečné množství lepidla a přiložte drátěnou mřížku.
  4. Zpětné zrcátko přitlačte na označenou část bezpečnostního skla a fixujte minimálně 1 minutu.

Lepený spoj dosáhne manipulační pevnosti po 15 minutách a funkční pevnosti po 72 hodinách. Nevytvrzené lepidlo odstraňte acetonem, vytvrzené lepidlo pouze mechanicky. Skladujte v suchu a chladu.

DŮLEŽITÉ: 
Nepoužívejte při teplotě nižší než 10°C.

Složení

Obsahuje: hydroxypropylmethakrylát, směs 2-Hydroxypropyl-methakrylát (CAS 923-26-2), hydroxypropyl ester kyseliny methakrylové (CAS 2761-09-3).

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči, dýchací cesty a kůži. Zabraňte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže důkladně omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte ochranné rukavice.

87067

Specifické reference

Nový produkt