Ceresit CS 25 Sanitární silikon bílý 280 ml
  • Ceresit CS 25 Sanitární silikon bílý 280 ml

Ceresit CS 25 Sanitární silikon bílý 280 ml

62755
Nový produkt
205 Kč 169,42 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Ceresit CS 25 je těsnicí acetátový tmel k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru.

  • nová receptura obsahuje 3x více přísad proti plísním
  • trvale elastický
  • voděodolný
  • odolný proti vysokým teplotám
  • pro interiér i exteriér

Základní informace: Sanitární silikon Ceresit CS 25 je určen pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbami v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.:
kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny, terasy apod. Nová receptura sanitárního silikonu Ceresit CS 25 Micro Protect, v porovnání s dosud vyráběnou, obsahuje trojnásobné množství protiplísňových přísad a zaručuje v místech, kde se na povrchu spár nemůže držet voda, dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení.

Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné. Materiál má vynikající přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako: sklo, keramika, porcelán, pórovina, email apod. K vyplnění spár a prasklin ve zdivu, omítkách, mramorech, betonu a cementových potěrech použijte jiné tmely z řady Ceresit.

Sanitární silikon Ceresit CS 25 není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií.

Použití

Pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbami v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny, terasy apod. Nová receptura sanitárního silikonu Ceresit CS 25 Micro Protect, v porovnání s dosud vyráběnou, obsahuje trojnásobné množství protiplísňových přísad a zaručuje v místech, kde se na povrchu spár nemůže držet voda, dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné. Materiál má vynikající přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako: sklo, keramika, porcelán, pórovina, email apod. Není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií, zrcadel a kovů podléhajících korozi.

Sanitární silikon Ceresit CS 25 může být nanášen na podklady suché a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje obkladů očistěte od zbytků lepidel. Tmel nanášejte ve chvíli, kdy předchozí materiály (lepicí malty a spárovací hmoty) jsou dostatečně vyschlé a vytvrzené. Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků silikonu z okolí spár. V případě tmelení dilatačních spár, nejprve do předem vyčištěné spáry vtlačte polyetylenový provazec Ceresit CS 40 tak, aby silikon mohl přilnout pouze k bokům prvků ohraničujícím spáry, ale ne k podkladu (zamezte pevnému třístrannému spojení). Tloušťka vyplnění spáry musí být min. 1/2 její šířky, viz technické údaje CS 25 (tzn. 5–30 mm).

Zpracování: 
Z kartuše CS 25 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr. Kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny. V průběhu 5 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou s přidáním malého množství mýdla nebo mycích prostředků. Stěrkou namočenou v roztoku, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte. Dodržujte zásadu, aby na povrchu silikonu nevznikaly prohlubně, ve kterých se může zdržovat voda. Povrch tmelu vyhlaďte lehkým přejetím prstem navlhčeným v mýdlovém roztoku. Při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte. Čerstvý tmel smyjte vodou s přidáním malého množství mycího prostředku nebo mýdla (případně technickým lihem). Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky (např. odlamovacím nožem). Při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku stříkacího nástavce. Při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikačního nástavce. Otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase. Spotřeba silikonu závisí na velikosti spáry.

Složení

Produkt je určen i k použití v domácnostech. Hustota = 0,97 g/cm3. VOC <0,01 kg/kg. TOC: 0,35 kg/kg. 

Upozornění

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém a chladném prostředí, chraňte před mrazem.

Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

62755

Specifické reference

Nový produkt