Ariel Regular Professional prací prostředek 100 dávek 7,5 kg
  • Ariel Regular Professional prací prostředek 100 dávek 7,5 kg

Ariel Regular Professional prací prostředek 100 dávek 7,5 kg

1703351
Nový produkt
514 Kč 424,79 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Vynikající bělost a odstranění všech běžných skvrn.
  • Díky unikátnímu složení ošetřuje vlákna tkaniny.
  • Tato technologie zabraňuje skvrnám přilnout na oděv a tím umožňuje jejich snažší odstraňování při praní.

Složení

15-30% bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte: Toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská péče, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

1703351

Specifické reference

Nový produkt