Akolade Superblock Blue Wc blok do nádržky 3 x 50 g
  • Akolade Superblock Blue Wc blok do nádržky 3 x 50 g

Akolade Superblock Blue Wc blok do nádržky 3 x 50 g

83850
Nový produkt
27 Kč 22,31 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Barví vodu čistí a osvěžuje Vaši toaletu s každým spláchnutím.

 

Použití

Odstraňte poklop nádrže. Odstraňte zadní kryt krabičky. Neodstraňujte speciální omotávku na tabletě, protože tato se rozpustí ve vodě. Vhoďte tabletu do vody na opačné straně, než je napouštěcí otvor. V okamžiku, kdy začne barva vody slábnout, použijte novou tabletu. Skladujte na chladném a suchém místě. Používejte pouze dle návodu.

Složení

Alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt, sodium sulfate, N-hydroxyethylcocamide, stearic acid, salicylic acid, c.i.acid yellow 17, polyethylene glycol, perfume.

Upozornění

Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: při nadýchání - odveďte postiženého na čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - umyjte vodou. Při požití - zapijte větším množstvím vody a v případě malých dětí vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

83850

Specifické reference

Nový produkt