Akolade Superblock Green Wc blok do nádržky 3 x 50 g
  • Akolade Superblock Green Wc blok do nádržky 3 x 50 g

Akolade Superblock Green Wc blok do nádržky 3 x 50 g

83851
Nový produkt
30 Kč 24,79 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Barví vodu čistí a osvěžuje Vaši toaletu s každým spláchnutím.

  • barví zeleně
  • 3 x 50 g

Použití

Odstraňte poklop nádrže. Odstraňte zadní kryt krabičky. Neodstraňujte speciální omotávku na tabletě, protože tato se rozpustí ve vodě. Vhoďte tabletu do vody na opačné straně, než je napouštěcí otvor. V okamžiku, kdy začne barva vody slábnout, použijte novou tabletu. Skladujte na chladném a suchém místě. Používejte pouze dle návodu.

Složení

Alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt, sodium sulfate, N-hydroxyethylcocamide, stearic acid, salicylic acid, c.i.acid yellow 17, polyethylene glycol, perfume.

Upozornění

Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: při nadýchání - odveďte postiženého na čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - umyjte vodou. Při požití - zapijte větším množstvím vody a v případě malých dětí vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

83851

Specifické reference

Nový produkt