Mr. Mattes 3v1 Šeřík Wc závěs 40 g
  • Mr. Mattes 3v1 Šeřík Wc závěs 40 g

Mr. Mattes 3v1 Šeřík Wc závěs 40 g

100565
Nový produkt
17 Kč 14,05 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Wc koš s vůní šeříku.

  • čistí
  • pění
  • voní

Použití

Wc koš vyjměte z obalu a zavěste na okraj mísy. Při průměrně častém používání vydrží 4 - 5 týdnů. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Pokyny pro zacházení a skladování:
Při manipulaci s přípravkem nepít, nejíst, nekouřit a po práci a zejména před jídlem si umýt ruce. Skladovat v suchých prostorách při teplotách 5 až 25 °C.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany, parfémy (limonene, hexyl cinnamal, linalol, butylphenyl methylpropional).

Obsahuje alfa-hexylcinnamaldehyd, Benzyl 2 hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci

Upozornění

Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. S2 Uchovejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S46 Při potížích okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

100565

Specifické reference

Nový produkt