Wc Hit Citron do pisoár s vůní 30 kusů 600 g
  • Wc Hit Citron do pisoár s vůní 30 kusů 600 g

Wc Hit Citron do pisoár s vůní 30 kusů 600 g

39823
Nový produkt
172 Kč 142,15 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Přípravek k čištění a dezodoraci pisoárů s vůní citronu.

Použití

Váleček umístěte volně na dno pisoárů. Působením vody dojde k silnému čistícímu a dezodoračnímu účinku.

Složení

>30% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Citral, Citronellol, Geraniol, d-Limonene.

Upozornění

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Chraňte před teplem a slunečním zářením.

39823

Specifické reference

Nový produkt