Motip Plnicí tmel 488 g
 • Motip Plnicí tmel 488 g

Motip Plnicí tmel 488 g

56105
Nový produkt
175 Kč 144,63 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

 • Plnící tmel pro malé a středně velké nerovnosti a poškození.

Rozsah použití
Vhodné na kov, dřevo, beton a plasty. Povrch očistěte a lehce zdrsněte. V případě potřeby ho obruste až na kov.

Použití

 • Smíchejte příslušné množství plnicí složky s přibližně 2-4% tvrdidlem a naneste ve vhodné tloušťce.
 • Doba zpracování přibližně 3-5 minut.
 • Brousit lze po přibližně 30 minutách.
 • Namíchanou směs, která Vám zbude, již nedávejte zpět do plechovky.
 • Skladujte dobře utěsněné v suchu a chladu.

Technické vlastnosti

 • Je možno brousit po 20 - 30 minutách
 • Bez azbestu a silikonu
 • Životnost při 20°C: přibližně 4 minuty
 • Přidání tužidla: 2 - 4 %
 • Bod vznícení: cca 33°C
 • Odolný vůči kyselinám, zásadám, vodě a odmrazovacím solím
  - Odolný vůči teplotě do 120°C

Upozornění

Bezpečnostní opatření: Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechovat páry. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

56105

Specifické reference

Nový produkt